Erasmus+ LEKCIJAS

Erasmus+ LEKCIJAS

Erasmus+ LEKCIJAS

11.martā Rīga, Lomonosova 1/4, kab.207 notiks Varmijas-Mazūrijas vojevodistes universitātes Olštinā, Polija, lektoru atklātas lekcijas

plkst. 14:00-14:45 “Laulības un ģimenes aizsardzība Polijas tiesiskā regulējumā un kanoniskās tiesībās”. Lektore JUSTĪNA KRŽIVKOVSKA

plkst.15:00-15:45 “Pieminekļu aizsardzības tiesiskie aspekti”. Lektors MEČISLAVS RUŽANSKIS

Tiek aicināti programmas “Tiesību zinātne” studenti, pasniedzēji un visi ieinteresēti.

BSA “Tiesību zinātne” virziena direktore Irina Cvetkova