ERASMUS+

Izmantojiet programmas ERASMUS piedāvātās iespējas

ERASMUS programmas ietvaros studentiem ir iespēja uz laiku no 3 līdz 12 mēnešiem studēt Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) un BPMA partneruniversitātēs, prakses īlgums 2-12 mēneši, t.sk. viena gada laikā pēc students studiju programmas beigšanas. Viens students var īstenot mobilitāti (prakse + studijas) kopā 12 mēnešus katrā studiju cikla. Pašlaik BSA un BPMA ir noslēgti daudz ERASMUS sadarbības līgumu ar universitātēm dažādās Eiropas valstīs. Jaunākie sadarbības līgumi ir noslēgti ar universitātēm Ungārijā un Igaunijā. Līgumi ir noslēgti dažādām studiju programmām.

Šoruden uz partneruniversitātēm devās vairāki mūsu augstskolas studenti no dažādām studiju programmām, kuri saņēmuši stipendiju studijām Zviedrijā, Portugālē, Spānijā, Grieķijā u.c. Pēc 3-5 mēnešu (viena semestra) ilga mācību termiņa beigām studenti saņems ārzemju universitātes izdotu sertifikātu par pabeigtu mācību kursu. Arī BSA un BPMA diplomā viņiem būs ieraksts, ka vienu semestri viņi ir mācījušies ārzemju universitātē.

Cien. Studenti, eksāmenu pieņemšana BSA Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrā tiek realizēta 2 reizes gadā – decembrī un aprīlī. Konkrētus datumus nosaka BSA Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs.

Studentam, kurš piedalās Erasmus apakšprogrammā studentu mobilitātē ir jābūt tās valsts pilsonim, kura piedalās ES Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas īstenošanā vai citas valsts pilsonim, ja tas ir imatrikulēts pilna laika studiju programmā kādā no ES Mūžizglītības programmas dalībvalsts augstākās izglītības iestādēm, kā arī to, ka Erasmus apakšprogrammu finansē Eiropas Savienība un līdzfinansē Latvijas Republika, uz trešo valstu pilsoņiem ir attiecināmi tie paši noteikumi par dalību Erasmus apakšprogrammā kā dalībvalsts pilsoņiem.


Erasmus Students Placement Offers
ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020.
Tiešsaistes valodas atbalsts OLS
Erasmus+ īstenošanas vadlīnijas 2014
Darba plans docesanas mobilitates
Darba plans personala apmacibas mobilitates
Learning agreement studies
Learning agreement traineeships
Learning agreement studies guidelines
Learning agreement traineeships guidelines
Nolikums par Erasmus programmas mobilitāti
Cross cultural seminar final BOOK
ISPO Student Information Sheet
Apdrošināšana
Erasmus studiju atskaite
KA 1 aktivitāte «Personu mobilitāte izglītības jomā» – pieteikšanās, īstenošanas nosacījumi, stipendiju likmes
Placement opportunity in Grecotel
Grecotel resorts
Erasmus prakses.
Erasmus prakses atskaite.
Prakses piedāvājums Slovākijā.
Erasmus 25. gadadiena
Facebook grupa Erasmus studentiem Latvijā
Prakses piedāvājums
Work placement in the UK.
Prakses vietas piedāvājums UK.
Prakses iespējas Spanijā 1
Prakses iespējas Spanijā 2
Prakses iespējas Spanijā 3
Prakses piedāvājums Budapeštā 1
Prakses piedāvājums Budapeštā 2
Akadēmiskā/administratīvā personāla pieteikuma anketa Erasmus mobilitātei.

Citas stipendiju iespējas.

PIECU VALSTU DAŽĀDAS STIPENDIJAS // STUDIJAS // FOTOIESKATI

ERASMUS partneraugstskolu saraksts.

ECTS – form Transcript of Records

LPP ERASMUS akcija.

Iespējas nepilsoņiem

INSTRUKCIJA PERSONĀLAM

INSTRUKCIJA STUDENTIEM

Pieteikuma anketa Erasmus studentu mobilitātei.

Pieteikuma anketa Erasmus praksei.

Erasmus Standard University Charter.

Erasmus Students Network

Erasmus Video Guide

 

Darba laiks :
Lomonosova 4, kab 107, Talr. 67100603
Otrdiena: 14-16
Ceturtdiena: 15-18