Iestājpārbaudījums angļu valodā (B2 līmenis)

Iestājpārbaudījuma angļu valodā kārtība (B2 līmenis)

  • Pēc reģistrācijas maksas apmaksas Students iegūst kontu e-studiju sistēmā (Moodle).
  • Students seko saitei un apstiprina reģistrāciju sistēmā.
  • E-studiju sistēmā students redz saiti uz kalendāra ierakstu, kurā tiek reģistrēti pieejamie testa kārtošanas datumi.
  • Pārbaudes dienā students ieiet Moodle sistēmā, izveido savienojumu ar BigBlueButton (ieskaitot savu kameru un "share screen"), un pēc tam eksaminētājs atver piekļuvi testam un uzdevumiem, kas pakāpeniski atveras, kad students pabeidz katru pārbaudījumu. Katrā testa daļā tiek noteikts laiks uzdevumu veikšanai.
  • Pēc visu rakstisko uzdevumu izpildes tiek kārtota mutvārdu daļa.

Pēc iestājpārbaudījuma beigām komanda pieņem lēmumu, sastāda protokolu un izsniedz studentam sertifikātu.