Informācija personām ar funkcionāliem traucējumiem

Informācija personām ar funkcionāliem traucējumiem

Informācija personām ar funkcionāliem traucējumiem

Biedrība “Latvijas bērniem ar Kustību Traucējumiem” (LBaKT), sadarbībā ar Rīgas Labklājības departamentu un Rīgas Sociālo dienestu, apkopojot un izvērtējot sociālās problēmas, kas aktuālas jauniešiem ar invaliditāti funkcionāliem traucējumiem pēc 18 gadiem, lai turpinātu izglītības procesu un veiksmīgi konkurētu brīvā tirgus apstākļos darba tirgū, ir izstrādājusi eksperimentālu uz pieredzi un vajadzībām sabiedrībā balstītu inovatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu “Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas nodrošināšana pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras turpina iegūt izglītību”.

Individuālās sociālās rehabilitācijas programma ietver pasākumu kopumu (dažādu speciālistu konsultācijas un aktivitātes), psiho sociālā atbalsta sniegšanai katra klienta īpašajām individuālajām vajadzībām, problēmām un sociālās vides aktualitātēm, 10 mēnešu laikā jaunietis ar invaliditāti funkcionāliem traucējumiem, pēc individuāli sastādīta rehabilitācijas programmas aktivitāšu plāna EUR 3554.49 apmērā katram, piedalās programmas aktivitātēs, kas veicinās jaunieša fizisko un sociālo spēju attīstību.

Lasīt vairāk…