IX Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

IX Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

IX Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

Baltijas Starptautiskā akadēmija (Latvija) | Daugavpils Universitāte (Latvija) | Grāmatvedības un Finanšu koledža (Latvija)| V.N.Karazin Kharkiv National University (Ukraine) | Lithuanian Sports University (Lithuania) | Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) | City Unity College Niosia (Cyprus) | Saint Petersburg University of Civil Aviation (Russia) | University of Oradea (Romania) |

2020. gada 11. -12. decembris
IX Starptautiskā zinātniski praktiskā konference (tiešsaistē)

“Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

Aicinām pasniedzējus, aspirantus (doktorantus), maģistrantus un profesionāļus piedalīties IX Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”, *kas norisināsies 2020.gada 11.-12. decembrī. Konference notiks tiešsaistē (BigBlueButton).

Konferences ietvaros tiks organizētas šādas sekcijas:

  1. Tiesību zinātnes
  2. Ekonomika un finanses
  3. Uzņēmējbarbība un vadība
  4. Psiholoģija un sociālais darbs
  5. Komunikāciju tehnoloģijas un tūrisms
  6. Māksla un dizains
  7. Reģionālā politika

Konferences darba valodas: latviešu, angļu un krievu.

Pēc konferences norises BSA mājas lapā tiks publicēts konferences materiālu krājums (e-ISBN). Publicēšanai konferences materiālu krājumā tiks pieņemti materiāli, kas atbilst konferenču materiālu rakstīšanas un noformēšanas prasībām. Visus konferences materiālus recenzēs anonīmi recenzenti.

Lai piedalītos konferencē, līdz 2020. gada 7. decembrim jāiesniedz pieteikums.

Ja konferenču materiāli ir rakstīti kopā ar līdzautoru, pieteikumu, kā arī dokumentu, kas apliecina dalības maksas veikšanu (vai tā kopiju), iesniedz katrs no autoriem.

Pieteikums jāaizpilda, izmantojot linku Pietiekties

Teksts, kas noformēts atbilstoši izvirzītajām prasībām, jāiesniedz līdz 2020. gada 11. decembrim. Konferenču materiālus, kā arī dokumentu, kas apstiprina maksājumu par dalību conference, ir jālejuplādē šeit.

Raksta nosaukumā jābūt autora uzvārdam latīņu burtiem (piem.“Ivanovs”).

Maģistranti un aspiranti (doktoranti) iesniedz materiālus, pievienojot zinātniskā vadītāja recenziju! Darbi, kas nav noformēti atbilstoši prasībām, netiks publicēti!

Katrs dokuments jānoformē atsevišķā failā, faila nosaukumā jānorāda uzvārds: Ivanovs-APPLICATION, Ivanovs – ARTICLE, Ivanovs – PARTICIPATION FEE.

Dalības maksa – 15 EUR.

Maksa BSA un augstskolu-līdzorganizatoru doktorantiem un maģistrantiem – 10 EUR

Rekvizīti:

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Reģ. № LV 40003101808
А/S Swedbank
Konts: LV68HABA0551003662871
SWIFT: HABALV22

Jānorāda savs vārds, uzvārds, personas kods (dzimšanas datums) un maksājuma mērķis – “Konference 11.-12.12.2020”.

Pietiekties

Konferences koordinatori:

BSA zinātnes prorektora v.i., prof. Vladislavs Volkovs +37167100229 (darba)

BSA valdes referente, Mg.soc.sc. Ksenija Doroņina +37167100626 (darba) [email protected]

Zinātnes prorektora palīgs, Mg.psych. Irina Ananich +37167100234 (darba) [email protected] Tel. +37122012217 (mob.),

* Līdz 2019. gadam, ieskaitot, konferences nosaukums “Transformācijas procesi tiesību, reģionālas ekonomikas un ekonomiskas politikas jomās: aktuālās ekonomiski– politiskās un tiesiskās problēmas.”

Prasības konferenču materiālu noformēšanai