Jaunieguvums BSA bibliotēkā

Jaunieguvums BSA bibliotēkā

  • 2021. gada 15. septembris
  • Ziņas

BSA Centrālā zinātniskā bibliotēka aicina programmas “Sociālais darbs” studentus un pasniedzējus iepazīties ar jaunieguvumu – Labklājības ministrijas dāvinājumu “Sociālais darbs ar gadījumu”. Tā ir grāmata divos sējumos – prakse teorijā un teorija praksē, kuri var kļut par jaunā sociāla darbinieka ceļvedi.

Pirmajā daļā grāmatu autori iedzilināti apskata sociāla darba pirmsākumus Latvijā. Tas ietver sociālā darba ar gadījumu agrīnu vēsturisku attīstību, jaunu teoriju ienākšanu pēc nozīmīgajām notikumiem sākot ar Milfordas konferenci līdz augstskolas “Attīstība” dibināšanu. Sējumā uzsvars ir likts uz sociālā darba ar gadījumu pieejām – psihosociālo, ilgtermiņa, īstermiņa un uz pieradījumiem balstīto pieeju. Liela uzmanība tiek vērsta saskarsmes un attiecības veidošanai: kā sadarboties ar bērniem un pusaudžiem, agresīvu vai manipulatīvu klientu vai cilvēku ar garīgas veselības traucējumiem. Tāpat ir apskatīti gadījuma vadīšanas prakses modeļi un sociālā darbinieka funkcijas tajā.

Otrā daļa “Teorija praksē” ir veltīta ne tikai teorijas nozīmei, bet arī aicina lasītājus ieskatīties sociālā darba virzienos nākotnē un uz to ietekmi uz teoriju un praksi. Tiek salidzināti sociālā darba izaicinājumi Latvijā un ASV, ir detalizēti aprakstīta kognitīvi biheiviorālā teorija, krīzes intervence, ka arī divas praktiskas pieejas sociālā darbā ar gadījumu – uz uzdevumu un risinājumu vērsta pieeja.

Grāmatas ir pieejamas vairākos eksemplāros BSA Centralajā bibliotēkā Lomonosova ielā 1\4 un filiālēs Jelgavā, Jēkabpilī un Daugavpilī.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort