Juridisko un Sociālo Zinātņu Baltijas Žurnāls

“Juridisko un Sociālo Zinātņu Baltijas Žurnāls” ir dibināts 2021. gadā (2002. – 2020. gg. pastāvēja kā “Baltijas Juridiskais žurnāls”). Žurnāla dibinātājs un izdevējs — SIA “Baltijas Starptautiskā Akadēmija”. Žurnālā tiek publicēti zinātniskie un analītiskie raksti par aktuālajam sociālās zinātnes un prakses jautājumiem gan Baltijas reģiona valstīs, gan ārpus tā. Iznāk divas reizes gadā.
Vadlīnijas autoriem

Žurnāla numuri

“Juridisko un Sociālo Zinātņu Baltijas Žurnāls” 2021 No. 3 (.pdf)

“Juridisko un Sociālo Zinātņu Baltijas Žurnāls” 2021 No. 2 (.pdf)

“Juridisko un Sociālo Zinātņu Baltijas Žurnāls” 2021 No. 1 (.pdf)