Konference “Policijas darbs multikulturālā sabiedrībā: stereotipu mazināšana”

Konference “Policijas darbs multikulturālā sabiedrībā: stereotipu mazināšana”

  • 2023. gada 6. janvāris
  • Ziņas

Aicinām jauniešus, NVO pārstāvjus un policijas darbiniekus pieteikties tiešsaistes konferencei “Policijas darbs multikulturālā sabiedrībā: stereotipu mazināšana”.

Datums: 07.01.2023

Laiks: 10.00-12.00

Paneļa dalībnieki: Ēriks Treļs, Jānis Ivans Mihailovs, Juris Matisāns

Konference norisinās projekta ”Policijas darbs multikulturālā vidē: stereotipu mazināšana” ietvaros, pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam.

Konferences laikā:

  • jauniešiem un NVO pārstāvjiem būs iespēja izteikt savu viedokli par saskarsmi ar policijas darbiniekiem, kā arī izpētīt policijas darba specifiku;
  • policijas darbiniekiem rast iespēju komunicēt ar jauniešiem neformālos apstākļos un izprast dažādu kultūru specifiku.

Konferencē tiks prezentēts triju projekta semināru kopsavilkums, aktuālākie diskusiju temati un projekta aptaujas rezultāti.

Noslēgumā tiks izveidoti kopīgi priekšlikumi par jauna studiju kursa izveidi policijas darbiniekiem vai esošā uzlabošanu, kas ir saistīts ar starpkultūru komunikāciju.

Reģistrācija un programma šeit: https://ieej.lv/gribu_piedalities

Plašāk par projektu:

https://ieej.lv/multikulturala_sabiedriba

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.