LV RU EN


Informācija par bibliotēku

Darba laiks
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls
Filiāles

  Informācijas resursi

Datu bāzes
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
Žurnāli
E-Žurnāli
Grāmatas
  angļu valodā

BSA izdevumi
Katalogi, kartotēkas
E-biblio
CD-biblio
Kvalifikācijas darbi
Maģistra darbi
Zinātniskie darbi
  Informācija pa studiju programmām

Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

Eiropas studijas
Dizains. Vides Dizains.
  CD-biblio.
 
 
Sabiedriskās zinātnes
Psiholoģija
Ekonomika
Tiesību zinātnes
Māksla. Dizains. Web-dizains
Valodniecība. TulkiemCopyright © by The Baltic International Academy 2007