Informācija par bibliotēku

Ceļvedis mājas lapai
Aktuāli
Krievu centrs
Darba laiks
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls
Sadarbības partneri
Filiāles

  Informācijas resursi

Datu bāzes
Žurnāli
E-Žurnāli
Katalogi, kartotēkas
E-biblio
CD-biblio
Meklēšanas saiti Internetā
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
BSA izdevumi
Jaunākās grāmatas
  angļu valodā

Studentu kvalifikācijas
  darbi

Maģistra darbi
Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

  Ceļvedis BSA bibliotēkas mājas lapai
 
 
nominācijaanotācija
Aktuālais Ziņojumi par bibliotēkas pasākumiem, jauno grāmatu dienām, un grāmatu izstādēm.
Datu bāzes Informācija par licencētiem datubāzēm (angļu, latviešu, krievu) ar to resursu raksturojumu. ieeja tikai no bibliotēkas datoriem
ŽurnāliSaraksts ar žurnāliem, kuri pasūtīti tekošajam gadam, un sagrupēti pa nozarēm.
Е-žurnāliMācību programmas vadītāju rekomendēto žurnālu saraksts angļu valodā, no “EBSCO” datu bāzes, kurus visvairāk citē zinātniskajos izdevumos.
Katalogi, kartotēkas Kopīga informācija par bibliotēkas bibliogrāfisko avotu uz dažādiem nesējiem. Tematiskās LR likumu mapes saraksts latviešu un krievu valodās “Tiesību zinātnes” programmai.
Е-biblioPilntekstu elektronisko izdevumu saraksts, kas apkopots pa nozarēm. eeja tikai no bibliotēkas datoriem, bez tiesībām tos kopēt.
CD-biblioElektronisko izdevumu CD saraksts pa nozarēm. Šis elektroniskais resurss domāts pasniedzējiem, multimedija kursa veidošanai studentiem
Meklēšanas saites Internētā Visvairāk pieprasīto saitu saraksts trīs nodaļās: Eiropas Savienība, Latvija, Krievija, ar dziļiem informācijas resursiem.
Grāmatu elektroniskais katalogs, žurnālu kartotēka Vienkārša informācijas meklēšana BSA grāmatu fondos:
= nodaļas nosaukums -> apakšnodaļas meklēšana -> grāmatu saraksts
= meklēšana pēc atslēgvārda .

Grāmatu saraksts price-list formā
= žurnālu rakstu analoģiska meklēšana.
Jaunie ieguvumiApzīmēti jauno ieguvumu bibliogrāfisko sarakstu iznākšanas datumi. Saraksta caurskatīšana. Labākie izdevumi uzrādīti vizuāli: skanēts vāks un anotācija par grāmatu.
BSA izdevumiBSA izdevumu saraksti, sagrupēti pa nozarēm. Kursu konspektu viegla meklēšana.
Grāmatas angļu valodāKopīgs bibliogrāfiskais saraksts, sagrupēts pa nozarēm. Visas grāmatas ar skanētiem vākiem un anotācijām.
Studentu kvalifikācijas darbiStudentu labāko darbu saraksti pa mācību programmām. Iepazīties ar šiem darbiem var bibliotēkas lasītavās, bez tiesībām tos kopēt.
Maģistrantu darbiMaģistrantu labāko darbu saraksti pa mācību programmām. Iepazīties ar šiem darbiem var bibliotēkas lasītavās, bez tiesībām tos kopēt.
TulkiemBibliogrāfiskais literatūras saraksts pa latviešu, angļu, vācu, krievu valodām; tulkošanas teorijas tulku programmas studentiem.Copyright © by The Baltic International Academy 2007