LV RU EN


Informācija par bibliotēku

Darba laiks
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls
Filiāles

  Informācijas resursi

Datu bāzes
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
Žurnāli
E-Žurnāli
Grāmatas
  angļu valodā

BSA izdevumi
Katalogi, kartotēkas
E-biblio
CD-biblio
Kvalifikācijas darbi
Maģistra darbi
Zinātniskie darbi
  Informācija pa studiju programmām

Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

Eiropas studijas
Dizains. Vides Dizains.
  E-žurnāli.
 
 
Žurnāli angļu valodā no EBSCO datu bāzes pēc BSA programmas

Uzņēmējdarbības vadība

Economics of Innovation and New Technology
Economics of Governance
Economics of Education Review
Applied Economics Letters
Economic Theory
Economic Systems Research
Economic Notes
Economic Inquiry
Economic Affairs


Žurnāli angļu valodā no EBSCO datu bāzes pēc BSA un BPMA maģistra programmas

Cilvēku resursu vadīšana

A Journal of Comparative Education
A Journal of the Humanities & Social Sciences
AIP Conference Proceedings
Assessment Journal
Benefits Quarterly
Community College Journal of Research & Practice
Community, Work & Family
Counselor Education & Supervision
Culture & Organization
International Journal of Leadership in Education
International Journal of Lifelong Education
International Journal of Mental Health
International Journal of Selection & Assessment
International Studies in Educational Administration
Journal of Community & Applied Social Psychology
Journal of Education & Work
Journal of Education for Business
Journal of Employment Counseling
Journal of Management in Engineering
Journal of Nursing Management
Journal of Occupational & Organizational Psychology
Journal of Social Work Education
Linking Research & Practice to Improve Learning
New Directions for Institutional Research
Professional Safety
Psychologist-Manager Journal
Records Management Quarterly
Review of Human Factor Studies
Social Behavior & Personality: An International Journal
Systemic Practice & Action Research


Žurnāli angļu valodā no EBSCO datu bāzes pēc BSA programmas

Tiesību zinātnes

Journal of Criminal Law
Journal of Criminal Law & Criminology
The British Journal of Criminology
European Journal of Crime, Criminal Law & Criminal Justice
European Law Journal
Journal of Law and Society
Journal of Law & Policy
Law & Contemporary Problems
Review of European Community & International Environmental Law
Journal of Environmental Planning & Management
Human Rights: Journal of the Section on Individual Rights & Responsibilities
International Journal of Human Rights
Journal of Human Rights
European Public Law
European Union Politics
European Review of Private Law
Widener Law Journal


Žurnāli angļu valodā no EBSCO datu bāzes pēc BSA programmas

Eiropas studijas

Foreign Affairs (1922-2008)
Foreign Policy Analysis (2005-2008)
A Journal of European Culture, History and Politics (Jan.2007)
East European Studies
Journal of European Studies
Journal of Contemporary European Studies
Ancient Civilizations from Scythia to Siberia (1998-2007)
Politikon: Journal of Political Science
Budapest. Illustrated Monthly of Art, History and Society – Life if the Hungarian Capital
Canadian Slavonic Papers (1996-2008)
Canadian-American Slavic Studies / Revue Canadienne – Americaine D`etudes Slaves
Comparative Strategy (1996-2008)
East European Jewish Affairs (Winter, 1992,1993)
Eastern European Economics (1964-2008)
Emerging Markets Finance and Trade (1965-2008)
Journal of Southern Europe and Balkans (1999-2008)
Nationalities Papers (1999-2008)
Oxford Slavonic Papers
Post - Communist Economies (1999-2008)
Review of Central and east European Law (2002-2008)
Russian Politics and Law (2001-2008)
Russian Review (1990-2008)
Russian Social Science Review (1992-2008)
Slavic and east European Information Resources (2004-2007)
Slavonic and east European review (1990-2008)
European Journal of International Relations (1997-2008)
Global Affairs
Country Profile (1996-2008)
International Security
Journal of Conflict Resolution (1965-2008)
Journal of International Affairs (1975-2008)
World Affairs
Country Review (2000-2008)


Žurnāli angļu valodā no EBSCO datu bāzes pēc BSA programmas

Tūrisma un viesmīlības vadība

An International Journal of Tourism & Hospitality Research
Canadian Geographic Travel
International Journal of Hospitality & Tourism Administration
Journal of Teaching in Travel & Tourism
Journal of Convention & Event Tourism
Journal of Hospitality Marketing & Management
Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism
Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism
Journal of Sustainable Tourism
Journal of Travel & Tourism Marketing
Journal of Travel Medicine
Journal of Travel Research
Social & Cultural Geography
Tourism Geographies
Travel Medicine Advisor
Croatia Tourism Report
Greece Tourism Report
Hong Kong Tourism Report
Hungary Tourism Report
Turkey Tourism Report


Žurnāli angļu valodā no EBSCO datu bāzes
pēc BPMA programmu Psihologa asistents, Psiholoģija;
pēc BPMA maģistra programmas Psiholoģija


British Journal of Psychology
British Journal of Developmental Psychology
British Journal of Educational Psychology
British Journal of Social Psychology
Canadian Journal of Experimental Psychology
Journal of Clinical Psychology
Cognition and Emotion
Cross Cultural Research
Educational Psychology
Training and Education in Professional Psychology
Journal of Family Psychology
Quarterly Journal of Experimental Psychology
Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance
Journal of Health Psychology
Journal of Occupational and Organizational Psychology
Journal of Occupational Health Psychology
Professional Psychology: Research and Practice
Psychological Assessment
Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts
Early Child Development & Care
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & Cognition
Journal of Experimental Psychology: Applied
Journal of Experimental Psychology: General
Journal of Personality & Social Psychology
Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology
Group Dynamics: Theory, Research, and Practice
Journal of Research in Personality
Personality and Social Psychology Review
Journal of Applied Social Psychology
Journal of Experimental Social Psychology
International Journal of Stress Management
International Journal of Play Therapy
Cognitive Psychology


Žurnāli angļu valodā no EBSCO datu bāzes pēc BPMA programmu
Sociālas palīdzības organizators, Sociālais darbs

Social Work Education
Social Work with Groups
Social Work in Health Care
Journal of Mental Health Counseling
Copyright © by The Baltic International Academy 2010