LV RU EN


Informācija par bibliotēku

Darba laiks
Kontakti
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls


  Informācijas resursi

Datu bāzes
Izmēģinājuma datubāzes
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
Abonētā prese
Grāmatas
  angļu valodā

BSA izdevumi
E-grāmatas
Kvalifikācijas darbi
Maģistra darbi
Zinātniskie darbi
  Informācija pa studiju
  programmām

Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

Eiropas studijas
Dizains. Vides Dizains.
  Vēsture
 
  Baltijas Starptautiskās akadēmijas bibliotēka tika radīta ar daudzu pasniedzēju un studentu atbalstu. Galvenais bibliotēkas pamatfonda veidotājs bija vice-dekāns un juridiskās fakultātes pasniedzējs – Konstantīns Matvejevs. Tieši viņam izdevās atrast un saglabāt tiesību vēstures retās grāmatas, kuras viņš bija savācis ar lielām pūlēm un interesantiem meklējumiem.

Ievērojams jurists, autortiesību speciālists, Baltijas Starptautiskās akadēmijas maģistrantūras dekāns Vladimirs Bagirovs bez tiesību grāmatām uzdāvināja arī Latvijas Republikas likumu krājumu, kas ietver dokumentus no 1991. gada.

Latvijas Universitātes profesors – G. Bušs ir uzdāvinājis bagātīgu filozofijas, estētikas, ētikas un mākslas grāmatu fondu vācu valodā.

Vilnis Rutmanis – vēstures-filozofijas zinātņu doktors, speciālists filozofijas, vēstures, estētikas un rūpniecības dizaina jomās, ir papildinājis bibliotēkas fondu ar filozofijas, matemātikas, ekonomikas un retorikas grāmatām.

Profesors Vladimirs Šmitds – Baltijas tiesu medicīnas ekspertu asociācijas prezidents un vice-prezidents ir uzdāvinājis medicīnas, dabaszinātņu, matemātikas grāmatas, kā arī retās grāmatas vācu valodā.

Baltijas Starptautiskās akadēmijas docents – Nikolajs Surins - „Multikulturālo komunikāciju”, „Imidželoģijas”, „Mākslas vēstures” kursu pasniedzējs ir nodevis bibliotēkai ļoti daudz mākslas literatūras grāmatu. Viņš ir uzdāvinājis arī izdevumus no sērijas "Библиотеки всемирной литературы", kā arī mākslas, retorikas, ētikas un estētikas grāmatas.

Georgijs Baženovs – bibliofils un erudīts cilvēks, akadēmijas darbinieks ir papildinājis bibliotēkas fondu ar retiem vēstures, filozofijas un labāko krievu un ārzemju autoru literatūras reprintu izdevumiem. Grāmatas, kuras cilvēki krāja un ilgi meklēja vairākus gadus, kuras tika nestas uz mājām kā dārgumi tika uzdāvinātas savas augstskolas bibliotēkai.

Pēc veiksmīgas programmas „Digitālā vizualizācija” akreditācijas, 2005. gadā Baltijas Starptautiskās akadēmijas bibliotēkai tika nodots lietošanai Latvijas Dizaineru Savienības grāmatu fonds, kurā ietilpa vairāk nekā 350 grāmatas.

Tajā gadā, pateicoties Manfreda Kernera iniciatīvai, bibliotēka saņēma dāvinājumu: grāmatas vācu valodā (apmēram 1000 eksemplārus). Šīs bija socioloģijas, politoloģijas un tiesību grāmatas. Šis grāmatu fonds kopā ar citiem vācu valodas grāmatu fondiem veidos pamatu jaunajā lasītavas zālē "Vācu informācijas centrs”.

“Deutsches Informations Zentrum”.

2009. gadā tika atvērts BSA Krievu centrs - fonda “Ruskij Mir” dāvināj ums. Tas ir retu un interesantu grāmatu kopums par Krievijas vēsturi,kultūru, mākslu un filozofiju. Tā ir mūsdienu krievu proza un dzeja, krievu proza un dzeja, krievu proza un dzeja, krievu literatūras klasiķu izdevumi, grāmatas bērniem, 216 mediatēkas izdevumi.

2011. gadā tika atvērts Eiropas Savienības Informatīvais centrs. Šīs lasītāju zāles-auditorijas grāmatu fonda pamatu galvenokārt sastāda grāmatas par Eiropas vēsturi, politiku, ekonomiku un tiesībām angļu un latviešu valodās.

BSA 20 gadu pastāvēšanas jubilejā, 2012. gadā tika atvērta reto grāmatu (izdotas 19. un 20.g. sākumā) lasītava. 90 retas grāmatas, ieskaitot to atkārtotos izdevumus “История государства Российского” N.Karamzina, V. Solovjova, V Kļučevska, V. Šekspīra, F. Šillera darbi izdotie “Brokgauza un Jefrona” izdevniecībā. Enciklopēdijas akadēmijas bibliotēkai dāvinaja pazīstams sabiedriskais darbinieks Vladimirs Sokolovs. Reto grāmatu fondu papildināja BSA valdes locekļi un V. Nikiforova dāvinājumi. Pazīstamais bibliofils A. Rakitjanskijs bibliotēkai dāvāja “Brokgauza un Jefrona” enciklopēdijas 30 sējumus.
Copyright © by The Baltic International Academy 2007