LV RU EN


Informācija par bibliotēku

Darba laiks
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls
Filiāles

  Informācijas resursi

Datu bāzes
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
Žurnāli
E-Žurnāli
Grāmatas
  angļu valodā

BSA izdevumi
Katalogi, kartotēkas
E-biblio
CD-biblio
Kvalifikācijas darbi
Maģistra darbi
Zinātniskie darbi
  Informācija pa studiju programmām

Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

Eiropas studijas
Dizains. Vides Dizains.
  Katalogi, kartotēkas
 
 
Zinātniskās bibliotēkas fonda elektroniskais katalogs Internetā (bsa.edu.lv/biblio/)
E-biblio
CD-biblio
Grāmatu katalogs angļu valodā
Maģistra darbu sistemātiskais katalogs, k valifikācijas darbu, bakalaura darbu sistemātiskais katalogs
“Tiesību zinātņu” fakultātes mācību programmas likumu tematiskās mapes:

На латышском языке

Civiltiesības: vispārīgā daļa
Administratīvas tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Darba tiesības
dažādi kultūras likumi
Dzīvokļtiesības
Ekoloģiskas tiesības
Finansu un Investīciju tiesības
Ģimenes tiesības
Informācijas tiesības
Intelektuālā īpašuma tiesības
Jūras tiesības
Konstitucionālās tiesības
Krimināltiesības
Lietu tiesības
Pašvaldību tiesības
Pašvaldību ekonomiskais pamats
Tiesībsargājoša iestāžu sistēma
IzglītībaCopyright © by The Baltic International Academy 2009