Informācija par bibliotēku

Ceļvedis mājas lapai
Aktuāli
Krievu centrs
Darba laiks
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls
Sadarbības partneri
Filiāles

  Informācijas resursi

Datu bāzes
Žurnāli
E-Žurnāli
Katalogi, kartotēkas
E-biblio
CD-biblio
Meklēšanas saiti Internetā
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
BSA izdevumi
Jaunākās grāmatas
  angļu valodā

Studentu kvalifikācijas
  darbi

Maģistra darbi
Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

  Krievu centrs
 
 


«В языке одухотворяется весь народ и вся его родина ... Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущее и будущие поколения народа в одно великое, историческое, живое целое.»
К.Д. Ушинский


Мероприятия 2013 года


I квартал
II квартал
Мероприятия 2012 года


I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Мероприятия 2011 года


I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

Мероприятия в 2010 году.

Мероприятия в 2009 году.


Copyright © by The Baltic International Academy 2009