Informācija par bibliotēku

Ceļvedis mājas lapai
Aktuāli
Krievu centrs
Darba laiks
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls
Sadarbības partneri
Filiāles

  Informācijas resursi

Datu bāzes
Žurnāli
E-Žurnāli
Katalogi, kartotēkas
E-biblio
CD-biblio
Meklēšanas saiti Internetā
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
BSA izdevumi
Jaunākās grāmatas
  angļu valodā

Studentu kvalifikācijas
  darbi

Maģistra darbi
Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

  Meklēšanas saiti Internetā.
 
 
Европейский Союз

http://www.esia.gov.lv
Eiropas Savienības informācijas aģentūra.

http://www.eulaw.edu.ru/documents/legislation.htm
Законодательные акты Европейского Союза.

http://www.edc-aes.ru
Ассоциация европейских исследований (АЕВИС).
Информационный массив включает: уставные документы ЕС; различные виды документов; тексты соглашений ЕС с др. странами; статистические материалы; научные труды; периодические издания.

http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm
ES Audiovizuālā bibliotēka.


Латвия

http://www.president.lv Prezidenta kanceleja
http://www.saeima.lv Saeima
http://www.mk.gov.lv Ministru kabinets
http://www.mod.gov.lv Aizsardzības ministrija
http://www.mfa.gov.lv Ārlietu ministrija
http://www.em.gov.lv Ekonomikas ministrija
http://www.fm.gov.lv Finanšu ministrija
http://www.iem.gov.lv Iekšlietu ministrija
http://www.izm.gov.lv Izglītības un zinātnes ministrija
http://www.km.gov.lv Kultūras ministrija
http://www.lm.gov.lv Labklājības ministrija
http://www.sam.gov.lv Satiksmes ministrija
http://www.jm.gov.lv Tieslietu ministrija
http://www.avd.edu.lv/daba/page.htm Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
http://www.zm.gov.lv Zemkopības ministrija
http://www.lrvk.gov.lv Valsts kontrole
http://www.csb.gov.lv Centrālā statistikas pārvalde
http://www.ur.gov.lv Uzņēmumu reģistrs
http://www.bank.lv Latvijas Banka
http://www.vita.gov.lv Valsts informācijas tīkla aģentūra
http://www.rcc.lv Rīgas dome
http://www.likumi.lv Latvijas likumi
http://www.culture.lv Latvijas kultūra
http://www.kultura.lv

Россия

http://www.russ.ru
Новости электронных библиотек русского Интернета. Собрание и новинки Web-библиотек.

http://www.gpntb.ru
Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Большая база данных. Учебный центр.

http://www.lib.students.ru
Студенческая библиотека Online – комплексный интерактивный ресурс. Сервера российского студенчества, каталожного типа, разнообразная текстовая информация.

http://www.shpl.ru
Государственная публичная историческая библиотека России.
Крупнейшая научная специализированная в области истории библиотека страны. В целом фонды ГПИБ представляют большую научную и культурную ценность и во многом уникальны.

http://www.lawlibrary.ru
Юридическая научная библиотека издательства “Спарк”. Крупнейшее в России специализированное собрание книг.

http://www.biblioclub.ru
Университетская библиотека Online, которая охватывает по тематике всю область гуманитарных знаний. /20000 произведений/
Новый Online-проект электронного издательства “Директ Медиа Паблишинг”.
Copyright © by The Baltic International Academy 2007