LV RU EN


Informācija par bibliotēku

Darba laiks
Kontakti
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls


  Informācijas resursi

Datu bāzes
Izmēģinājuma datubāzes
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
Abonētā prese
Grāmatas
  angļu valodā

BSA izdevumi
E-grāmatas
Kvalifikācijas darbi
Maģistra darbi
Zinātniskie darbi
  Informācija pa studiju
  programmām

Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

Eiropas studijas
Dizains. Vides Dizains.
  Struktūra un grāmatu fonds
 
  Lomonosova iela 1/4
Abonements un lasītava ar atvērto fondu:

Tiesību zinātne: : starptautiskās tiesības, Eiropas tiesības, konstitucionālās tiesības, civiltiesības un process, krimināltiesības un process, ģimenes, mantojuma, līgumtiesības, muitas, darba, zemes, ekoloģiskās tiesības.
Filozofija, politika, vēsture, reliģija.Ekonomika: : ekonomijas teorija, makro un mikro ekonomika, menedžments, mārketings, projektu vadība, uzņēmējdarbība, finanses, bankas, nodokļi, starptautiskā ekonomika, personāla vadība, apdrošināšana.Psiholoģija. Sabiedrība. Politika: filozofija, loģika, politoloģija, Public Relations, masu komunikācijas, socioloģija, sociāla psiholoģija, sociālais darbs, psiholoģija, pedagoģija, izglītība.Māksla. Kulturoloģija. Tulkošana: vēsture, arhitektūra, dizains, interjers, žurnālistika, valodniecība, ētika, estētika, mūzika, reliģija.

Latviešu informācijas centrs: vēsture, zinātne, etnogrāfija, mākslas literatūra, teātris, kultūra, māksla latviešu un krievu valodā.Skandināvijas valstu informācijas centrs: Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija un Islande: šo valstu valodu vārdnīcas un mācību grāmatas; vēsture; mākslas literatūra oriģinālvalodā, latviešu un krievu valodā; žurnāli.Mākslas literatūras un literatūras vadības grāmatu kolekcijas lasītava krievu valodā krievu nama Aleksandra Solžeņicina vārdā.Eiropas savienības informācijas centrs: Eiropas vēsture, ES politika, integrācija ES valstīs, ES tiesības un ekonomika angļu un krievu valodās.Vācu informācijas centrs "Deutsches Informations Zentrum": vēsture, politika, Vācijas kultūra vācu valodā.

Krievu centrs: vēsture, māksla, Krievijas kultūra, mākslas literatūra, filmas un mūzika krievu valodā.Reto grāmatu zāle: XIX un XX gadsimta sākuma grāmatas par Krievijas vēsturi, Brockhaus un Efron enciklopēdijas, U. Šekspīra un F. Šillera kompozīcijas, publicējumi, kuri izdoti XX gadsimta 20.-30.gados Rīgā.
Copyright © by The Baltic International Academy 2007