LV RU EN


Informācija par bibliotēku

Darba laiks
Kontakti
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls


  Informācijas resursi

Datu bāzes
Izmēģinājuma datubāzes
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
Abonētā prese
Grāmatas
  angļu valodā

BSA izdevumi
E-grāmatas
Kvalifikācijas darbi
Maģistra darbi
Zinātniskie darbi
  Informācija pa studiju
  programmām

Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

Eiropas studijas
Dizains. Vides Dizains.
  Pakalpojumi
 
 

Bezmaksas pakalpojumi:


Nr.

Pakalpojums

Apraksts

1


Internets


Lietotājiem pieejami datori ar interneta pieslēgumu. Visās lasītavās ir nodrošināts bezmaksas bezvada interneta tīkls.


2


Apmācības un konsultācijas


Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm.


3


Ievadekskursijas


Ievadekskursiju mērķis - palīdzēt lietotājiem orientēties bibliotēkas informācijas telpā; iepazīstināt ar piedāvātiem pakalpojumiem.


4


Izdevumu nodošanas termiņa pagarināšana


Grāmatu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 67100541


5


Dokumentu izdrukāšana


Studentiem ir iespēja bezmaksas izprintēt nepieciešamos materiālus.

6


Pēc lasītāja pieprasījuma grāmatu atlase un literatūras saraksta sastādīšana no bibliotēkas fonda pieejāmiem avotiem par konkrētu tēmu

Copyright © by The Baltic International Academy 2009