LV RU EN


Informācija par bibliotēku

Darba laiks
Kontakti
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls


  Informācijas resursi

Datu bāzes
Izmēģinājuma datubāzes
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
Abonētā prese
Grāmatas
  angļu valodā

BSA izdevumi
E-grāmatas
Kvalifikācijas darbi
Maģistra darbi
Zinātniskie darbi
  Informācija pa studiju
  programmām

Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

Eiropas studijas
Dizains. Vides Dizains.
  Abonētā prese
 
  Ekonomikas žurnāli.
Bilance
Forbes (Latvija)
Grāmatvedība un ekonomika (e - versija)
iBizness (e-versija) www.ibizness.lv
iFinanses (e-versija) www.ifinanses.lv
Бухгалтерия и экономика (e-versija)
Корпоративные финансы (e-versija) **
Деньги и кредит *
Экономический журнал высшей школы экономики **
Логистика *
Маркетолог (www.marketolog.ru)
Туристический бизнес (www.tourbus.ru)
Финансы (www.finance-journal.ru) *


Tiesību zinātņu žurnāli
Administratīvā un kriminālā justīcija (http://bsa.edu.lv/lang/lat/index.html)
Jurista vārds(www.juristavards.lv)
Likums un tiesības (no 2010.gada netiek izdots)
Baltijas Juridiskais žurnāls (www.balticlawjournal.lv/)
Государство и право *
Международное уголовное право и международная юстиция **
Международное публичное и частное право (www.lawinfo.ru)
Московский журнал международного права (www.mjil.ru)
Право.Журнал высшей школы экономики (www.law-journal.hse.ru)
Уголовное право *


PR un reklāmas žurnāli
PR в России www.prjournal.ru *


Dizaina un interjera žurnāli
Deko
Latvijas arhitektūra
Идеи Вашего дома (www.ivd.ru)


Kulturoloģijas un lingvistikas žurnāli
Вестник МУ. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация
Научные и технические библиотеки


Izglītības problēmu žurnāli.
Международное высшее образование (ВШЭ) **
Вопросы образования *
Экономика образования


Psiholoģijas žurnāli
Вопросы психологии
Психология. Журнал Высшей школы экономики **
Психологическая наука и образование **


Laikraksti
Diena
Izglītība un Kultūra
Latvijas Vēstnesis (e-versija)
Вести Сегодня
Бизнес Вести

* - netiek izrakstīta no 2016.gada jūnija
** - tiek izrakstīta no 2016.gada jūlija

Preses izdevumu e-versijas paroles jautāt bibliotēkā.
Copyright © by The Baltic International Academy 2009