MSCA4Ukraine: projektu konkurss septembrī

MSCA4Ukraine: projektu konkurss septembrī

MSCA4Ukraine: projektu konkurss septembrī

MSCA4Ukraine: projektu konkurss septembrī

Septembrī tiks izsludināts uzaicinājums iesniegt pieteikumus MSCA4Ukraine, ko finansē saskaņā ar Marijas Sklodovskas-Kirī (Marie Skłodowska-Curie) programma, lai atbalstītu pārvietotos pētniekus no Ukrainas.

Par MSCA4Ukraine:

MSCA4Ukraine ļaus Ukrainas pētniekiem turpināt darbu aakadēmiskās un neakadēmiskās organizācijās ES dalībvalstīs un programmas “Apvārsnis Eiropa” asociētajās valstīs, vienlaikus saglabājot saikni ar Ukrainas pētniecības un inovāciju kopienām.

Shēma varētu arī:

  • veicināt pētnieku reintegrāciju Ukrainā, ievērojot drošas atgriešanās nosacījumus, lai novērstu pastāvīgu intelektuālā darbaspēka emigrāciju;
  • veicināt Ukrainas universitāšu un pētniecības sektora stiprināšanu, tā sadarbību un apmaiņu ar starptautisko pētniecības sabiedrību.

Informāciju par atbilstības kritērijiem un pieteikšanās prasībām:

  • 2022. gada augustā īstenošanas konsorcijs publicēs papildu informāciju par shēmas partneru sameklēšanas (matchmaking), konsultāciju pakalpojumiem pētniekiem un potenciālajām uzņemošajām organizācijām;
  • 2022. gada septembrī tiks publicēts uzaicinājums iesniegt pieteikumus ar detalizētu informāciju par pieteikšanās prasībām, atbilstības, vērtēšanas un atlases kritērijiem.

Īss dokuments, kas publicēts Eiropas Universitāšu asociācijas tīmekļa vietnē un kurā sniegta pamatinformācija, lai sāktu gatavot pieteikumu (https://www.eua.eu/downloads/news/20220714_msca%20ukraine%20pre-announcement%20-%20%20preliminary%20information%20for%20applicants%20final.pdf).

Pieraksties jaunumu saņemšanai par MSCA4Ukraine -> https://www.flexmail.eu/p-8c3948d1471ab771bcd581f7e3e338e0