Studijas notiks klātienē

Studijas notiks klātienē

Studijas notiks klātienē

No 4.aprīļa studiju process notiks klātienē, ņemot vērā drošo režīmu:

  • akadēmiskais un tehniskais personāls studiju programmas īstenošanā piedalās tikai ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu! Studējošiem sertifikāts nav obligāts.
  • Augstskolas vai koledžas telpās var nelietot sejas maskas, bet iestādes vadītājs var pieņemt lēmumu par to lietošanas nepieciešamību. Telpās, kur atrodas vairāk kā 50 personas, rekomendējam lietot medicīniskās maskas vai FFP2 tipa respiratorus, kā arī pēc iespējas ievērot distancēšanās nosacījumus.
  • Covid-19 pārslimojušās vai pret Covid-19 vakcinētās personas tiek identificētas, pārliecinoties par attiecīgā sertifikāta esamību, izmantojot tīmekļvietni https://covid19sertifikats.lv/verify, pārbaudot uzrādīto sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.