No 2021. gada 11. oktobra Latvijas augstskolas un koledžas pāries uz drošu studiju režīmu

No 2021. gada 11. oktobra Latvijas augstskolas un koledžas pāries uz drošu studiju režīmu

Atgādinām Jums , ka saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijām (Vadlīnijas studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022. akadēmiskajā gadā), no 2021. gada 11. oktobra Latvijas augstskolas un koledžas pāries uz drošu studiju režīmu:

klātienē studējošie, akadēmiskais un tehniskais personāls studiju programmas īstenošanā piedalās tikai ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu!

Covid-19 pārslimojušās vai pret Covid-19 vakcinētās personas tiek identificētas, pārliecinoties par attiecīgā sertifikāta esamību, izmantojot tīmekļvietni https://covid19sertifikats.lv/verify un pārbaudot uzrādīto sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

Ar cieņu,

BSA Administrācija