PRAKSES STIPENDIJA PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTS

PRAKSES STIPENDIJA PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTS

Stipendija paredzēta uzņēmējdarbības, vadības, ekonomikas, sociālo zinātņu jomu studentiem, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa.
Informācija par stipendiju konkursu: 
Apmērs: 300 EUR /mēn. (30 stundas nedēļā).
Pieteikšanās termiņš: līdz 2021. gada 15. augusts (ieskaitot).
*Praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs ir iespējams piedalīties mazāk nekā 30 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.
Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā www.fonds.rtu.lv sadaļā „Aktuālie konkursi” līdz 2021. gada 15. augustam (ieskaitot).
Ļoti priecātos, ja Jums būtu iespēja šo informāciju nodot studentiem.
Vairāk informācijas par stipendiju konkursu atradīsiet: https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/praksu-un-stipendiju-konkursi/atvert/projektu-vaditaja-asistents-21