Praktiska informācija

Praktiska informācija

Praktiska informācija

Visiem ārzemju pilna laika studentiem, ienākošajiem un izejošajiem apmaiņas studentiem, sagatavošanās un īstermiņa programmas dalībniekiem ir jālejuplādē mobilā lietotne “Apturi COVID”  lai ātrāk uzraudzīt jūsu veselību, ātrāk nosūtīt informāciju par iespējamiem kontaktiem ar inficētu personu vai par jūsu inficēšanos ar COVID-19, noskaidrot, vai esat bijis pakļauts COVID infekcijai, brīdināt citus par inficēšanās risku un saņemt jaunāko informāciju par COVID infekcijas izplatību Latvijā un citās valstīs.

Jūs vienmēr varat saņemt papildus aktuālu informāciju apr infekcijas izplatību, atbalstu un padomus pa telefonu: 8345 vai +37167387661.

Lūdzu, neaizmirstiet, ka dokumentus savas termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai OCMA varat iesniegt pa pastu vai elektroniski, apstiprinot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus ar e-parakstu, ja joprojām atrodaties Latvijā, vai atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai jūsu pašreizējās uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai, ja neesat Latvijā vai esat ES, EEZ vai Šveices Konfederācijas pilsonis līdz 2020. gada 31. decembrim.

Lūdzu, pārbaudiet informāciju par lidojumu, starptautisko vilcienu vai autobusu pieejamību uz/no Latvijas un Jūsu Uzņemošo/mītnes valsts, īpaši, ja jūsu maršrutā ir reiss ar pārsēšanos vai tranzītvalstis un pārliecinieties, vai pārsēšanās ir iespējama un tranzīta valsts nav iekļauta vai minēta to valstu sarakstā, kurās ir augsta COVID infekcijas izplatība, kas var radīt būtiskus draudus sabiedrības veselībai, jūsu valsts vai Latvijas oficiālajās datu bāzēs.

Mēs iesakām veikt visus maksājumus ar bankas pārskaitījumu vai bezskaidras naudas formā. Lūdzu, pārbaudiet un saņemiet informāciju par uzņemošo valsts banku un maksājumu sistēmas darba laiku, kamēr uzturaties tajās.

Ar studijām, mobilitāti vai cita veida aktivitātēm Akadēmijā saistītus maksājumus (izņemot tiešus maksājumus pakalpojumu sniedzējiem, tādiem kā maksājumi par dzīvošanu, sabiedrisko transportu, ekskursijām utt.) jāveic uz šādu Akadēmijas kontu:

Saņēmējs: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Juridiskā adrese: Lomonosova iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003
Reģistrācijas Nr.: 40003101808
Banka: AS “Swedbank”
SWIFT/BIC: HABALV22
Konta Nr. (IBAN): LV68HABA0551003662871
Maksājuma mērķis: īss apraksts, vārds, uzvārds, ID vai personas kods.

Pirms iegādes, lūdzu, pārbaudiet savu apdrošināšanas polisi savā apdrošināšanas sabiedrībā! Tas ir ārkārtīgi svarīgi! Jūsu apdrošināšanas polise sedz izdevumus, kas saistīti ar Jūsu iespējamo COVID infekciju un ārstēšanu, ieskaitot pārbaudes un stacionāro aprūpi. Tas būs ideāli, ja jūsu apdrošināšanas polise apdrošinās šos pakalpojumus automātiski, tātad, lūdzu, pārbaudiet to slimnīcu sarakstu Latvijā vai Uzņēmējā valstī, kuras pieņem jūsu apdrošināšanas polisi automātiski un, ja tas ir iespējams, – lūdzu, iegādājieties Latvijas vai Uzņēmējas valsts apdrošināšanas polisi starptautiskajiem studentiem vai ārvalstu pilsoņiem kādā no Latvijas vai Uzņēmējas valsts apdrošināšanas sabiedrībām, izmantojot internetu!

Pirms iegādes, lūdzam pārbaudīt savu apdrošināšanas polisi savā apdrošināšanas kompānija! Ta sir ārkārtīgi svarīgi! Jūsu apdrošināšanas polisei ir jāsedz izdevumi, kas saistīti ar iespējamo inficēšanos ar COVID un ārstēšanos, ieskaitot pārbaudes un stacionāro aprūpi. Būs ideāli, ja jūsu apdrošināšanas polise automātiski iekļauj šos pakalpojumus, tātad, lūdzam pārbaudīt slimnīcu sarakstu Latvijā vai uzņemošā valstī, kas automātiski pieņem jūsu apdrošināšanu un, ja tas ir iespējams, lūdzam iegādāties Latvijas vai uzņemošās valsts apdrošināšanas polisi ārzemju studentiem vai ārvalstu pilsoņiem vienā no Latvijas vai uzņemošās valsts apdrošināšanas kompānijām izmantojot Internetu!

Ja esat Eiropas Savienības dalībvalstu, Norvēģijas, Lihtenšteinas, Islandes vai Šveices pilsonis, jums jābūt arī Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK)

Papildus informācija par veselības apdrošināšanu ienākošiem un izejošiem studentiem, akadēmiskajam un administratīvajam personālam ir pieejama pēc saites.

Lūdzam ņemt vērā, ka COVID-19 infekcijas gadījumā jums varētu būt nepieciešami papildus finansiālie līdzekļi, lai veiktu pārbaudes, ārstēšanos vai hospitalizāciju!

Visiem ārzemju pilna laika studentiem, ienākošiem apmaiņas studentiem, sagatavošanās un īstermiņa programmu dalībniekiem pirms ieceļošanas Latvijā jāsazinās ar Akadēmijas Starptautisko, ERASMUS+, Studiju un Vīzu nodaļām, savu īstermiņa programmas vai aktivitātes koordinatoru Latvijā par informācijas par savu ierašanos un sevi sniegšanu. Jums arī ir jāsazinās ar savu viesnīcu, hosteli vai dzīvokļa īpašnieku un tuvāko Latvijas vēstniecību vai Latvijas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību ārzemēs par informācijas par savu ierašanos, savas uzturēšanās Latvijā mērķi un sevi sniegšanu.

Visiem izejošiem apmaiņas studentiem, sagatavošanās un īstermiņa programmu dalībniekiem pirms aizbraukšanas no Latvijas jāsazinās ar uzņemošas Universitātes starptautiskajām, ERASMUS+ vai studiju nodaļām, uzņemošu organizāciju vai viņu īstermiņa programmas vai darbības koordinatoru uzņemošā valstī par informācijas sniegšanu par viņu ierašanos un pašu. Jums jāsazinās arī ar viesnīcu, hosteli vai dzīvokļa īpašnieku un tuvāko Latvijas vēstniecību vai Latvijas Diplomātiskajām vai konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs par informācijas sniegšanu par jūsu ierašanos, uzturēšanās mērķi Uzņemošā valstī un sevi.

Mēs stingri iesakām visiem ārzemju pilna laika studentiem, ienākošajiem un izejošajiem apmaiņas studentiem, sagatavošanās un īstermiņa programmu dalībniekiem, kuri gatavojas uzsākt klātienē studijas, mobilitāti vai aktivitātes un ieceļot Latvijā vai uzņemošā valstī, pārbaudīt informāciju studentu viesnīcās, kopmītnēs vai no dzīvokļu īpašniekiem par bezmaksas speciālās telpas pieejamību 14 dienu pašizolācijai, bezmaksas atcelšanu vai elastīgiem rezervēšanas noteikumiem robežas slēgšanas vai vīzas atteikuma gadījumā; bezmaksas izvākšanos studiju, mobilitātes vai aktivitāšu laikā; īpaša personāla esamība gadījumā, ja ziņojat par COVID simptomiem utt.

Lai izvairītos no inficēšanās ar COVID-19 vai tās jaunās izplatīšanās, visi starptautiskie pilna laika un apmaiņas studenti, sagatavošanās un īstermiņa programmas dalībnieki, kas ierodas/atgriežas Latvijā no valstīm, kuras ir minētas to teritoriju un valstu sarakstā, kurās ir augsta COVID-19 infekcijas izplatība, var radīt būtiskus draudus sabiedrības veselībai ir jāpaliek pašizolācijā 10 dienas pēc ierašanās.

Pašizolācijas laikā jums ir:

  • Uzreiz pēc ierašanās jādodas uz dzīvesvietu, kas ir minēta jūsu parakstītajās saistībās, izmantojot pašaizsardzību, tādu kā sejas maska un cimdi;
  • Jāpaliek dzīvesvietā, kas ir norādīta jūsu parakstītajās saistībās. Gadījumā, ja pašizolācijas vietas adrese atšķiras no minētās jūsu parakstītajās saistībās, jums steidzami, vienas dienas laikā jāsniedz informācija par šīm izmaiņām:
  1. Šādām Akadēmijas nodaļām:
  2. Savam īstermiņa programmas vai aktivitātes koordinatoram;
  3. Tuvākajai savas valsts vēstniecībai;
  4. Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;
  • Jāizvairās no tiešiem kontaktiem ar citām personām, neierasties Akadēmijā un uz sabiedriskajām vietām ar lieliem cilvēku pūļiem, izņemot veikalus, nedrīkst izmantot sabiedrisko transportu, kā arī jāizmanto tādi tiešsaistes saziņas veidi kā: e-pasts, tiešsaistes tehnoloģijas un tālrunis;
  • Nedrīkst iet ciemos vai uzņemt viesus. Tas ir aizliegts pašizolācijas laikā;
  • 10 dienas jānovēro sava veselība un labsajūta un jāmēra temperatūra divas reizes dienā – no rīta un vakarā. Nekavējoties jāinformē visi iepriekšminētie kontakti, ja parādās kādas akūtas infekcijas slimības pazīmes (klepus, drebuļi un drudzis, elpošanas mazspēja);
  • Jāsniedz informācija par savu pašizolāciju visiem institūciju un organizāciju pārstāvjiem gadījumā, ja pasūtat jebkādus pakalpojumus.

Jums var uzlikt naudas sodu individuāli līdz 2000 eiro apmērā, un jums būs jāsedz soda nauda, ko par jūsu pārkāpumu saņems Akadēmija, līdz 5000 eiro, kā arī var tikt anulēta jūsu vīza vai termiņa uzturēšanās atļauja, tādējādi jūs varat tikt oficiāli atskaitīts vai izraidīts no Latvijas sakarā ar to, ka netiek ievērotas izolācijas un karantīnas prasības, kas ir atrunātas COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un Latvijas normatīvajos aktos, kā arī Akadēmijas iekšējos nolikumos un noteikumos vai ja jūs nepildāt parakstītās saistības!

Visiem ārzemju pilna laika studentiem, ienākošajiem un izejošajiem apmaiņas studentiem, sagatavošanās un īstermiņa programmas dalībniekiem pēc ierašanās Latvijā vai, ja tie nāk no rajoniem un valstīm ar lielu COVID-19 infekcijas izplatību, kas var radīt būtiskus draudus sabiedrības veselībai, pēc 10 dienām pašizolācijas jāiziet divi COVID testi (pirmais – uzreiz pēc jūsu ierašanās un otrais – 10. pašizolācijas dienā).

Jūs varat uzsākt vai atsākt savas klātienes nodarbības, mobilitāti vai cita veida aktivitātes un ierasties Akadēmijā vai citā publiskā vietā pēc 10 dienu ilgas pašizolācijas (11. dienā), ja jūsu pēdējais tests ir negatīvs.

Testu var veikt E.Gulbja laboratorijā pēc iepriekšēja pieraksta. Testa izmaksas ārvalstu pilsoņiem bez COVID simptomiem ir 59 eiro. Tests ārvalstu pilsoņiem ar COVID-19 simptomiem ir bez maksas. Tikšanos var pieteikt pa tālruni: +37167801112. Papildinformācija par testu pieejama saitē: www.egl.lv. Visi ārzemju pilna laika studenti, ienākošie un izejošie apmaiņas studenti, sagatavošanās un īstermiņa programmu dalībnieki var sākt vai atsākt klātienē studijas, mobilitāti vai aktivitātes Akadēmijā pēc tam, kad ir iesnieguši izziņu par veselības vai testa rezultātus Starptautiskajai, ERASMUS+, studiju un vīzu nodaļai pa e-pastu: [email protected], [email protected], [email protected] un [email protected] vai viņu īstermiņa programmas vai aktivitātes koordinatoram atkarībā no viņu vizītes mērķa. Visa informācija jāsniedz, izmantojot tikai tiešsaistes tehnoloģijas, piemēram, e-pastu, mobilo tālruni utt.

Mēs iesakam mūsu ārzemju pilna laika studentiem, ienākošajiem un izejošajiem apmaiņas studentiem, sagatavošanās un īstermiņa programmas dalībniekiem, kuri atgriežas vai ierodas no valstīm, kas nav minētas to teritoriju un valstu sarakstā, kurās ir augsta COVID infekcijas izplatība, palikt pašizolācijā 10 dienas un veikt abus COVID testus citu cilvēku un viņu drošībai.

Lūdzu, atcerieties, ka negatīvais COVID-19 tests neaizstāj pašizolāciju!