Apaļais galds par integrācijas ES īpatnībām

Apaļais galds par integrācijas ES īpatnībām

  • 2022. gada 10. jūnijs

Mūsu Baltijas Starptautisko akadēmiju apmeklēja zinātnieku grupa no Siedlces Dabaszinātņu un humanitāro zinātņu universitātes ERASMUS+ starpaugstskolu apmaiņas programmas ietvaros. Tās sastāvā bija profesori Jaceks Zelinskis, Mariušs Kubiaks, Staņislavs Topoļevskis un docents Macejs Tolvinskis. Viņi iepazinās ar studiju programmu “Eiropas studijas”, apmeklēja BSA kultūras un izglītības centrus, Centrālo zinātnisko bibliotēku.

Viesi aktīvi piedalījās apaļajā galdā par tēmu “Integrācijas un dezintegrācijas procesi Eiropas Savienībā, tagadnes un nākotnes izaicinājumi”, kuru vadīja asociētais profesors, BSA zinātniskā darba prorektors Vladislavs Volkovs. Mūsu Akadēmiju saturīgā diskusijā, kas norisinājās klātienē un tiešsaistē, pārstāvēja doktorantūras programmas “Juridiskā zinātne” direktore Tatjana Jurkeviča, studiju virzienu “Tiesību zinātne” un “Ekonomika un finanses” vadītāji Irina Cvetkova un Boriss Heimanis, Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Natālija Gratkovska, BSA Daugavpils filiāles vadītāja Valentīna Rumjanceva un mūsu akadēmijas studenti.

BSA studenti ar interesi noklausījās arī lekciju “Informācijas drošības formālie un juridiskie nosacījumi”, kuru nolasīja profesors Staņislavs Topoļevskis.

Bildēs: Apaļā galda moderators Vladislavs Volkovs. Doktorantūras programmas “Juridiskā zinātne” direktore Tatjana Jurkeviča un profesors Jaceks Zelinskis, profesors Mariušs Kubiaks un docents Macejs Tolvinskis.

Kristīnes Ļahovas fotogrāfijas.