Baltijas Starptautiskās akadēmijas 30 gadu jubileja

Baltijas Starptautiskās akadēmijas 30 gadu jubileja

 • 2022. gada 23. novembris

Silti pagāja Baltijas Starptautiskās akadēmijas 30. gadadienai veltītie svētku pasākumi. Tie sākās ar akadēmijas draugu jubilejas mākslas izstādi, kurā bija apskatāmas 140 gleznas. Vēlāk Eiropas centrā notika BSA valdes preses konference. Bet galvenais notikums bija svinīgais pasākums, kurā piedalījās mūsu akadēmijas veterāni, pasniedzēji un studenti, kā arī absolventi un viesi – no Latvijas un ārvalstīm. Starp viņiem bija arī Kazahstānas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks – Timurs Primbetovs.

Jubilejas pasākumu atklāja Baltijas Starptautiskās akadēmijas dibinātāji un valdes locekļi – profesori Staņislavs Buka un Valērijs Ņikiforovs. Viņi atgādināja, ka Baltijas Starptautiskās akadēmijas dibināšana sākās 1989. gadā, kad pirmo reizi tika formulēta Rīgas Humanitārā institūta koncepcija. Tās īstenošanai 1990.gada 27.jūnijā tika izveidots Rīgas Humanitārā institūta fonds.

Šā fonda izveides iniciatori bija Latvijas Republikas tautas deputāti: Staņislavs Buka, Mihails Gavrilovs, Sergejs Dīmanis, Sergejs Zaļetajevs, laikraksta “Sovetskaja molodež” galvenais redaktors Aleksandrs Bļinovs, laikraksta “Delo” galvenais redaktors – Vladimirs Gurovs,laikraksta “Izvestija” korespondente Irina Ļitvinova un citi pazīstami cilvēki Latvijā.

Sākotnēji BSA saucās “Baltijas Krievu institūts” (BKI). Definīcija “Baltijas” liecināja par BSA starptautisko raksturu, un “krievu” atgādināja par iespēju tajā iegūt Eiropas izglītību krievu valodā. Apliecība par reģistrāciju Latvijas Uzņēmumu reģistrā tika izsniegta 1992.gada 16.novembrī. Kopš tā laika BSA šajā dienā svin augstskolas dibināšanas gadadienu.

Pirmais dokuments par BKI institūta izveidi bija Rīgas Aviācijas universitātes rektora Vladimira Hodakovska rīkojums no 1992.gada 13.jūlija Nr.200, kurā bija minēts sekojošais: “Organizēt Baltijas Krievu institūtu kā patstāvīgu augstskolas struktūrvienību, kurai ir visas juridiskas personas tiesības, kurai ir savs zīmogs un bankas konts un ir pilnībā pafinansējamā.” Šis rīkojums izdots, pamatojoties uz tajā laikaā Latvijas Ministru kabineta vadītāja Ivara Godmaņa parakstītu lēmumu. Ar to pašu rīkojumu par institūta direktoru tika ievirzīts Valērijs Ņikiforovs. Kā arī 1994. gadā viņu ievēlēja par BKI pirmo rektoru.

Baltijas Krievu institūta dibinātājiem un vadītājiem, ekonomikas zinātņu kandidātam Staņislavam Buka un filozofijas zinātņu doktoram Valērijam Ņikiforovam, bija visu jāsāk no nulles – jāizveido materiāli tehniskā bāze, jāizvēlas akadēmiskais personāls, jāsagatavo pirmās programmas akreditēšanai, jāuzņem pirmos abiturientus. Un viņi veiksmīgi tika galā ar šiem uzdevumiem .

Īsā laikā BKI kļuva par lielāko universitāti Baltijas valstīs, ieguva vadošo vietu studentu un darba devēju vidū, palielināja savu izglītības un zinātnes potenciālu, kas ļāva 2006. gadā pārdēvēt  Baltijas Krievu institūtu par Baltijas Starptautisko akadēmiju. Kā atzīmēja dibinātāji, augstskolas draudzīgajam un radošajam kolektīvam ir tiesības lepoties ar saviem sasniegumiem. 30 gadu laikā sarežģītos apstākļos ir apmācīti vairāk nekā 30 tūkstoši kvalificētu speciālistu no 46 valstīm.

Akadēmijas vadītāji Staņislavs Buka un Valērijs Ņikiforovs sirsnīgi pateicās akadēmiskajam personālam, darbiniekiem un biznesa partneriem par darbu un  lojalitāti Baltijas Starptautiskajai akadēmijai. Vairākiem veterāniem un sadarbības partneriem pasniedza BSA Zelta zīmītes.

Šo balvu saņēma starptautisko attiecību prorektore Inta Buka, profesore Marina Gunare, Studentu kafejnīcas direktore Irina Kudojare, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, BSA Tehniskā dienesta vadītāja Irina Kuzenko, docente Nadežda Pašuhina, Ekonomikas un finanšu studiju virziena vadītājs, docents Boriss Heimanis , BSA absolvents – žurnālists Ābiks Elkins.

1992.gada RAU rektors Vladimirs Hodakovskis, ilggadējs BSA rektors Arkādijs Vocišs, augstskolas Turība rektors Aldis Baumanis, Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, un akadēmijas filiāļu vadītāji apsveica viesus jubilejā.

Apsveikumu lieliski papildināja deju ansamblis “NATAĻI”, “LADY”, Latvijas Kultūras centra grupas Viktora Busigina vadībā muzikālie sveicieni, un viesa no saulainās Sardīnijas Roberto Melones uzliesmojošā itāļu dziesma .

Fotogrāfijās:

 1. BMA dibinātāji Staņislavs Buka un Valērijs Ņikiforovs.
 2. Arkādijs Vocišs .
 3. BSA veterānu un partneru apbalvošana.
 4. Staņislavs Buka sveic Kazahstānas vēstnieku – Timuru Primbetovu .
 5. Valērijs Ņikiforovs apsveic Juri Baltgaili ar asociētā profesora statusu.
 6. Sveicieni no BSA filiāļu vadītājiem.
 7. BSA dibinātāji un Aldis Baumanis.
 8. Tālavs Jundzis .
 9. Venta Kocere un Staņislavs Buka.
 10. Uzstājas ansamblis “NATAĻI”.
 11. Viesis no Itālijas Roberto Meloni .

Vladimira Starkova un Kristīnas Ļahovas fotogrāfijas.