BSA studentu know-how

BSA studentu know-how

  • 2022. gada 10. jūnijs

Daudzpusīgās mākslas izstādes “Krāsu pasaule” apmeklētājiem mūsu Baltijas Starptautiskās akadēmijas studentu galerijā BiArt lielu interesi izraisa molbertu rinda ar jaukām melnbaltām fotogrāfijām. Pirmajā acu uzmetienā, ja paskatās no tālienes – fotogrāfijas ir it kā parastas. Bet, tiklīdz paskatās vērīgi, var pamanīt, ka katrā no tām stūrītī ir QR kods. Ja jūs noskenēsiet to ar viedtālruni, jūs dzirdēsiet detalizētu stāstu par to, kas redzams šajā fotogrāfijā.

Šāda informācijas par gleznām vai fotogrāfijām sniegšanas sistēma, izmantojot audio aprakstu, ir paredzēta neredzīgiem apmeklētājiem. Tā ir sevi labi pierādījusi muzejos un izstādēs Polijā, Spānijā, Baltkrievijā un citās valstīs. Un tagad Latvijā mūsu akadēmijas programmas “Rakstveida un mutvārdu tulkošana” studenti nolēma izstrādāt to un pielietot praksē.

Kā paskaidroja BSA docente, studiju virziena “Tulkošana” vadītāja, šīs zinātības izveides iniciatore Jūlija Rastorgujeva, šogad studentu mācību programmā tika ieviests kurss “Audiovizuālais tulkojums auditorijai ar īpašām kognitīvām vajadzībām”, kura ietvaros viņi apgūst audio aprakstu, vienkāršāk sakot, lakonisku priekšmeta aprakstu, kas parastajos apstākļos neredzīgajiem nav pieejams.

Jaunais kurss ieinteresēja studentus, un radošā grupa, kuras sastāvā bija Eduarda Hmeļņicka, Saims Hakans Ahmads, Anastasija Patjukova, Jekaterina Pogodina, Nataļja Viļuma, Jūlijas Rastogujevas vadībā atrada radošu fotogrāfi Poļinu Rebrovu, uzrakstīja oriģināltekstus viņas fotogrāfijām, izstrādāja QR kodus un izstādīja savus darbus redzīgai un neredzīgai auditorijai. Viņi uzskata, ka šīs “runājošās” fotogrāfijas būs interesantas Neredzīgo biedrības locekļiem un Latvijas muzeju darbiniekiem.

Šī interesantā ekspozīcija atrodas BSA korpusā Lomonosova ielā ¼, ilgs līdz 1. jūlijam un ir atvērta apmeklētājiem darba dienās no 11 līdz 17.

Bildēs: docente Jūlija Rastorgujeva un fotogrāfe Poļina Rebrova ekspozīcijas atklāšanā. Molberti ar runājošām fotogrāfijām.

Kristīnes Ļahovas fotogrāfijas