DARBA VIZĪTE NO PANEVĒŽAS

DARBA VIZĪTE NO PANEVĒŽAS

  • 2021. gada 27. oktobris

Studentu un pasniedzēju starptautiskās mobilitātes programmas “ERASMUS” ietvaros mūsu akadēmijā viesojusies reprezentatīva pasniedzēju delegācija no Paņevežas koledžas, kas nesen pārdēvēta par Panevēžas Lietišķo zinātņu universitāti. Viesi iepazinās ar BSA mācību bāzi, ar apmācību programmām, ar izglītības procesa īpatnībām pandēmijas apstākļos.
Vizītes laikā tika veiktas detalizētas sarunas par abpusēji izdevīgas sadarbības attīstību starp izglītības iestādēm. No Latvijas puses tajās piedalījās Baltijas Starptautiskās akadēmijas Senāta priekšsēdētājs Staņislavs Buka, Grāmatvedības un finanšu koledžas direktores pienākumu izpildītāja Inese Vingre-Ruskule, BSA starptautiskās sadarbības prorektore Inta Buka, starptautiskās ERASMUS koordinatore. programma Viktorija Petļaka.
Lietuvas pusi pārstāvēja Paņevežas koledžas direktors Gediminas Sargunas, direktora vietniece mācību jautājumos Jurgita Lieponiene, Sociālo zinātņu fakultātes dekāne Rasa Glinskiene, starptautisko attiecību koordinatore Jovita Kaziukonyte.
Sarunu laikā tika nolemts paplašināt divpusējās abpusēji izdevīgās saites, intensificēt studentu un mācībspēku apmaiņu programmas “ERASMUS” ietvaros un noslēgtās vienošanās nostiprināt ar atbilstošiem līgumiem.

Attēlos: Notiek sarunas. Suvenīru apmaiņa. Studentu galerijas BiArt kurators Valentīns Daņiļenko iepazīstina Paņevežas koledžas direktoru Gedeminu Sargunu ar nākamo studentu galerijas ekspozīciju.

Kristīnes Ļahovas foto

BSA preses dienests.