Dāsns dāvinājums BSA bibliotēkai

Dāsns dāvinājums BSA bibliotēkai

  • 2022. gada 1. jūlijs

Baltijas Starptautiskās akadēmijas doktorantūras absolvents, ievērojamais filozofs un ekonomists Igors Zlotņikovs ir labi pazīstams ne tikai Latvijā, bet arī tālu aiz tās robežām. Viņš bija Latvijas Zinātņu akadēmijas Zinātņu fonda loceklis, viens no Baltijas Stratēģisko pētījumu institūta dibinātājiem, aktīvi piedalījās Metodoloģijas semināra darbā un BSA “Sudraba universitātes” izveidē, kā arī dāsni dalījās savā pieredzē ar kolēģiem.

Kā uzskata BSA Metodoloģiskā semināra vadītājs, profesors Valērijs Ņikiforovs, viņam bija pastāvīga interese par inovācijām izglītības jomā, par moderno mācību tehnoloģiju izmantošanu, viņš raudzījās nākotnē …

Diemžēl pēkšņā nāve izjauca viņa plānus. Viņš aizgāja mūžībā pašā spēku briedumā un radošo ideju pilns. Kā mantojums tika atstāta bagātīga zinātniskās un daiļliteratūras bibliotēka. Pēc Igora Zlotņikova vēlmes viņa radinieki un tuvinieki to uzdāvināja BSA Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai.

Viņa bibliotēkas izvēle nav nejauša. Šī ir viena no lielākajām bibliotēkām Latvijā, kurai ir septiņas filiāles dažādos valsts reģionos. Tās fondos ir 120 000 iespiestu vienību deviņās valodās. Tai savas grāmatas dāvināja pazīstami zinātnieki Vladimirs Šmits, Vilnis Rutmanis, Vladimirs Bagirovs, Konstantīns Matvejevs, Nikolajs Surins un citi.

Pieņemot jauno dāvinājumu, bibliotēkas direktore Natālija Gratkovska atzīmēja, ka Igora Zlotņikova bibliotēkai tiks atvēlēta atsevišķa telpa un šīs grāmatas būs pieejamas pasniedzējiem un studentiem.

Bildēs: Igors Zlotņikovs, kādu viņu atceras BSA. Viena no dāvinātās bibliotēkas nodaļām. Bibliotēkas direktore Natālija Gratkovska un bibliotekāre Kristīne Ļahova iepazīstas ar Igora Zlotņikova dāsno dāvinājumu.