ERASMUS+ 35 GADU JUBILEJA

ERASMUS+ 35 GADU JUBILEJA

  • 2022. gada 22. septembris

Visās Eiropas augstākās izglītības iestādēs šajā septembrī svin Erasmus+ programmas 35. gadadienu. Par godu šim notikumam pat tika izlaista jubilejas monēta, kuras aversā ir slavenā zinātnieka Erasmusa Roterdama portrets. Erasmus+ programma ir nosaukta šī zinātnieka vārdā. Arī Baltijas Starptautiskā Akadēmija tajā aktīvi piedalās, un ir noslēgusi līgumus ar 149 ārvalstu universitātēm.

Latvijā, kā daļu no jubilejas pasākumiem, Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēja īpašu festivālu, kas veltīts Erasmus+ programmai. Programmā tika iekļautas: diskusija par programmas iespējām un sasniegumiem, pieredzes apmaiņa, viktorīnas u.c., kurā Erasmus+ programmas koordinatore Viktorija Petļaka, Erasmus+ programmas sekretāre Diāna Aļeksejeva, un starptautiskās attiecībās prorektora palīgs Darja Stankovska, piedalījās no mūsu akadēmijas puses.

Viktorija Petļaka uzskata, ka šis festivāls sniegs ieguldījumu programmas popularitātes un autoritātes izaugsmei Latvijas universitātēs.

Attēlos: festivāla “Erasmus+” atvēršana. Diāna Aļeksejeva un Darja Stankovska piedalās meistarklasē.