Х STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE

Х STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE

  • 2021. gada 21. decembris

10.-11. decembrī mūsu akadēmijā tiešsaistes formātā norisinājās X Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija humanitāro un sociālo zinātņu jomā”.

To organizēja Baltijas Starptautiskā akadēmija, Daugavpils Universitāte, Grāmatvedības un finanšu koledža, V.N.Karazin Kharkiv National University (Ukraine), Lithuanian Sports University (Lithuania), Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland), City Unity College Niosia (Cyprus), Saint Petersburg University of Civil Aviation (Russia), University of Oradea (Romania).

Atklājot konferenci, asociētais profesors, BSA zinātniskā darba prorektors Vladislavs Volkovs atzīmēja, ka starptautiskās zinātniskās konferences popularitāte Rīgā stabili pieaug, bet runu tēmas kļūst daudzveidīgākas.

Konferences plenārsēdē ar informatīviem ziņojumiem uzstājās ekonomikas doktors, BSA vadošais pētnieks Jurijs Baltgailis, Adam Bobryk, Dr. hab., professor, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, psiholoģijas doktore, BSA profesore Irina Plotka, inženierzinātņu doktore, BSA asociētā profesore Ņina Blūmenau, PhD, BSA lektors Raimonds Rublovskis.

Citi ziņojumi tika apspriesti sekcijās par jurisprudences, finanšu un grāmatvedības, ekonomikas un vadības, Eiropas pētījumu, sociālā darba un pedagoģijas, komunikāciju un tūrisma, psiholoģijas, audiovizuālās tulkošanas problēmām.

Konferences materiāli tiks publicēti elektroniskā veidā BSA mājaslapā sadaļā “zinātniskais darbs”.

BSA Preses birojs