Mākslinieku jubilejas dāvana akadēmijai

Mākslinieku jubilejas dāvana akadēmijai

  • 2022. gada 28. novembris

Labu dāvanu Baltijas Starptautiskās akadēmijas 30 gadu jubilejai bija sagatavojuši tēlotājmākslas meistari. Viņi aktīvi piedalījās studentu galerijas BiArt jubilejas izstādē “Akadēmijas draugi. Veltījums BSA 30 gadu jubilejai”. Savus 137 darbus skatītājiem prezentēja 73 mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Kazahstānas, Ukrainas, un ASV.

Viņu vidū ir tādi pazīstami meistari kā Edgars Miķelsons, Vladimirs Pavlovs, Irina Trumpele, Nikolajs Krivošeins, un Lidija Drozdova. Vladimira Starkova un Andreja Ivanova fotogrāfijas arī labi iekļaujas ekspozīcijā. Lielākā daļa mākslinieku jau iepriekš bija izstādījušies BiArt studentu galerijā un pamatoti sauc sevi par akadēmijas draugiem.

Kā atzīmēja izstādes kurators, Latvijas Mākslinieku savienības biedrs Valentīns Daņiļenko, izstādē ir apskatāmas arī to mākslinieku gleznas, kuri vairs nav ar mums. Tas ir studentu galerijas piemiņa mūsu izstāžu dalībniekiem. Viņu darbi ņemti no galerijas noliktavām vai no kolekcionāriem.

Atklājot izstādi, Baltijas Starptautiskās akadēmijas Senāta priekšsēdētājs Staņislavs Buka atzīmēja, ka Latvijā tikai mūsu akadēmijā darbojas studentu galerija, kas jau 20 gadus bezmaksas izstāda slavenu un topošo mākslinieku darbus. BIArt jau ir sarīkojusi vairāk nekā pieci simti izstāžu un atvērusi pasaulei daudz jaunu vārdu. Viņš pateicās māksliniekiem par aktīvo līdzdalību studentu galerijas darbā un lielo ieguldījumu skolēnu iepazīstināšanā ar tēlotājmākslu.

Slaveni mākslinieki Nikolajs Pavlovs, Nikolajs Krivošeins, Alena Savjuka un kolekcionārs Anatolijs Hvojņickis pateicās akadēmijai par iespēju izstādīt darbus studentu galerijas BiArt izstādēs.

Jubilejas izstāde atrodas trīs stāvos ēkā Lomonosova ielā ¼., un turpināsies 15. decembrim.

Fotogrāfijās: Izstādi atklāj Staņislavs Buka un Valentīns Daņiļenko. Jubilejas izstādes dalībnieki. Kolekcionārs Anatolijs Hvojņickis pateicas akadēmijai par mākslas popularizēšanu.

Fotogrāfijas: Kristīna Ļahova un Vladimirs Starkovs.