Marokas vēstnieka darba vizīte

Marokas vēstnieka darba vizīte

  • 2022. gada 4. aprīlis

31. martā mūsu Baltijas Starptautiskajā akadēmijā oficiālā vizītē viesojās Marokas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Zviedrijā un Latvijā Karims Medreks. Vizītes laikā viesis iepazinās ar BSA īpatnībām, tās ieguldījumu ārvalstu studentu izglītībā, apmeklēja Eiropas un Latvijas izglītības centrus, Centrālo zinātnisko bibliotēku, Reto grāmatu zāli.
Draudzīgā gaisotnē noritēja jēgpilnas sarunas, kurās piedalījās vēstnieks Karims Medreks, Marokas vēstniecības padomniece Fatima Fertata, Baltijas Starptautiskās akadēmijas Senāta priekšsēdētājs Staņislavs Buka, BSA starptautisko attiecību prorektore Inta Buka. Notika diskusija par sadarbības veidošanu starp Baltijas Starptautisko akadēmiju un Marokas Karalistes augstskolām. Vēstnieks Karims Medreks izteica vēlmi vēlreiz apmeklēt mūsu akadēmiju, nolasīt lekciju studentiem un dāvināt BSA bibliotēkai grāmatu izlasi.

Bildēs: BSA Senāta priekšsēdētājs Staņislavs Buka sveic viesus. Vēstnieks Karims Medreks iepazīstas ar BSA Centrālo zinātnisko bibliotēku.

Kristīnes Ļahovas fotogrāfijas.