Pirmie online izlaidumi

Pirmie online izlaidumi

  • 2021. gada 11. februāris

Mūsu akadēmijā, ziemā, pēc senas tradīcijas notiek izlaiduma vakari tiem bakalauriem, kuriem studiju programma ir 4,5 gadi un maģistri, kuriem studiju programma ir 1,5 gadi.

Bet šogad sakara ar Covid-19 izplatību, tradīcijā mainījās. Tā kā pandēmijas laikā nav iespējams veikt izlaiduma vakarus, tika nolemts tos vadīt virtuāli, izmantojot BigBlueButton platformu.

Šī ceremonija norisinās šādā veida: nosacītā laikā uz šo platformu ar Interneta palīdzību pieslēdzas absolventi. Ar apsveikumu vēršas studiju programmu vai virzienu vadītāji, nolasa oficiālos ziņojumus par zinātniskā grāda vai kvalifikācijas piešķiršanu un iepazīstina ar diplomu izsniegšanas grafiku. Ceremonijas sākumā skan Latvijas valsts himna, bet beigās – tradicionālais “Gaudeamus”.

Katram absolventam ir iespēja sekot līdzi ceremonijas norisei datora ekrānā, uzstāties un izteikt savas vēlmēs akadēmijai vai absolventiem, uzklausīt vai izlasīt individuālus apsveikumus no programmu pasniedzējiem. Ir iespēja pat uztaisīt no ekrāna kolektīvo fotogrāfiju, ko izdarīja studiju virziena “Jurisprudence” absolventi.

Virtuālā izlaiduma īpatnības pirmie pārbaudīja studiju programmu “Uzņēmējdarbība”, “Uzņēmējdarbības pārvaldība un administrēšana”, “Cilvēku resursu pārvaldība un administrēšana”, “Cilvēku resursu pārvaldība”, “Eiropas ekonomika un bizness”, “Finanšu un biznesa vadība”, “Starptautiskās finanses” studenti. Ar apsveikumiem pie jaunajiem bakalauriem un maģistriem vērsās BSA prorektore Žanna Caurkubule un Veronika Silineviča maģistra programmu vadītāja.

Virtuālie izlaidumi apstiprinātajā grafikā tiks pagarināti līdz 25. februārim. Ar to norises grafiku var iepazīties BSA mājaslapā.

Fotogrāfijā: BSA “Jurisprudences” programmas absolventu grupa.

Irinas Cvetkovas ekrāna fotoattēls

BSA preses dienests.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort