Profesora no Polijas izglītojošā lekcija

Profesora no Polijas izglītojošā lekcija

  • 2022. gada 31. maijs

Mūsu Baltijas Starptautiskajā akadēmijā ERASMUS+ programmas ietvaros pieredzes apmaiņas komandējumā viesojās vēstures zinātņu doktors, Siedlces Dabas un humanitāro zinātņu universitātes profesors Sergejs Leončiks. Viņš iepazinās ar studiju virziena “Tūrisma vadība” programmām, to pasniegšanas metodiku, ar BSA Centrālās zinātniskās bibliotēkas fondiem, reto grāmatu zāli, Vladimira Visocka muzeju.

Lielu interesi studentu vidū izraisīja izglītojošā lekcija par etnogrāfiskā tūrisma īpatnībām, kuru nolasīja profesors no Polijas. To labi papildināja viņa personīgie iespaidi par dažādu valstu apskates objektiem.

Kā uzskata studiju virziena “Tūrisma vadība” vadītāja, BSA asociētā profesore Marina Gunare, šī lekcija ne tikai paplašinās studentu redzesloku, bet arī palielinās viņu interesi par etnogrāfisko tūrismu.

Bildēs: Studiju virziena “Tūrisma vadība” vadītāja Marina Gunare un profesors Sergejs Leončiks. BSA Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Natālija Gratkovska iepazīstina viesi no Polijas ar bibliotēkas krājumiem. Profesors S. Leončiks iepazīstas ar Vladimira Visocka muzeja ekspozīciju.

Kristīnes Ļahovas fotogrāfijas.