Profesora no Polijas vieslekcija

Profesora no Polijas vieslekcija

  • 2022. gada 22. decembris

Decembra beigās mūsu Baltijas Starptautisko akadēmiju programmas ERASMUS + ietvaros darba vizītē apmeklēja PhD, Siedlces Dabaszinātņu un humanitāro zinātņu universitātes profesors Bartlomiel Suhodolski. Viņš iepazinās ar BSA studiju virzienu “Ekonomika un vadība” un nolasīja interesantu, saturīgu lekciju “Ekonomika var izskaidrot visu”.

Profesors no Polijas apmeklēja BSA Centrālo zinātnisko bibliotēku un kultūras un izglītības centrus un atstāja pozitīvo atsauksmi par to darbu. Kā atzīmēja zinātniskā darba prorektors, BSA asociētais profesors Vladislavs Volkovs, šī vizīte bija vēl viens ieguldījums zinātnisko attiecību attīstībā starp Baltijas Starptautisko akadēmiju un Siedlces Dabaszinātņu un humanitāro zinātņu universitāti.

Fotogrāfijās: Lekciju lasa profesors no Polijas. Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Natālija Gratkovska iepazīstina viesi ar bibliotēkas krājumiem.

Natālijas Gratkovskas fotogrāfijas.