Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

  • 2022. gada 12. decembris

9.-10. decembrī mūsu akadēmijā norisinājās XI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”.

Tās organizēšanā piedalījās: Baltijas Starptautiskā akadēmija (Latvija), Daugavpils Universitāte (Latvija), Grāmatvedības un Finanšu koledža (Latvija), V.N.Karazin Kharkiv National University (Ukraine), Kyiv National University of Technologies and Design (Ukraine), Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, Panevezys University of Applied Sciences (Lithuania), Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (Ukraine), Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland), University of Oradea (Romania), Lithuanian Sports University (Lithuania).

Apspriešanai konferences ietvaros tika sagatavoti 120 zinātniskie priekšlasījumi un ziņojumi. Tie tika prezentēti klātienē un tiešsaistē.

Atklājot konferenci, BSA zinātniskā darba prorektors, asociētais profesors Vladislavs Volkovs atzīmēja, ka starptautiskās zinātniskās konferences Rīgā popularitāte stabili aug, bet runu tēmas kļūst daudzveidīgākas un aktuālākas.

Konferences plenārsēdē ar informatīviem priekšlasījumiem uzstājās Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētā profesore, tiesību zinātņu doktore Tatjana Jurkeviča, BSA asociētais profesors, psiholoģijas doktors Geršons Breslavs, Panevėžio kolegija (University of Applied Sciences) asociētā profesore, ekonomikas doktore Diana Micevičienė, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (Ukraina) profesore, ekonomikas doktore Nadia Proskurnina, Izmir Kâtip Celebi University (Turcija) asociētais profesors, Dr. Şaban Çelik.

Visvairāk ziņojumu tika prezentēti šādās sekcijās: tiesību zinātne; digitālā ekonomika, finanses un uzņēmējdarbība; problēmas mūsdienu psiholoģijā: teorija un prakse; iekļaušanas risinājumi tulkošanā, pedagoģijā un sociālajā darbā; reģionālā politika, Eiropas pētījumi. Konferences dalībnieki saņems sertifikātus par dalību konferencē.

Konferences ietvaros norisinājās apaļā galda diskusija par tēmu “Migrantu politiskās un psiholoģiskās adaptācijas problēma ES valstīs”.

Visi konferences materiāli tiks publicēti elektroniskā veidā BSA mājaslapā sadaļā “Galvenās publikācijas”.

Fotogrāfijās: Plenārsēdi vada BSA zinātniskā darba prorektors Vladislavs Volkovs. Profesore Nadia Proskurnina no Ukrainas un asociētais profesors Şaban Çelik no Turcijas uzstājas videokonferences režīmā.

Kristīnes Ļahovas fotogrāfijas.