Profesoru padomes sastāvs

Virzienā  Ekonomika”:

Dr.oec. Valērijs Roldugins, Baltijas Starptautiskā akadēmija profesors, padomes priekšsēdētājs;

Dr.oec., Inna Stecenko, Baltijas Starptautiskā akadēmija profesore, padomes sekretāre;

Dr.oec. Gaļina Rešina, Baltijas Starptautiskā akadēmija profesore;

Dr.sc.ing. Vladimirs Streļčonoks, Baltijas Starptautiskā akadēmija profesors;

Dr.oec. Tatjana Golubkova, Baltijas Starptautiskā akadēmija profesore;

Dr. sc.ing. Jurijs Kočetkovs, Baltijas Starptautiskā akadēmija profesors;

Dr.oec. Tatjana Muravska, Latvijas Universitāte profesore.