Programma “Rakstveida un mutvārdu tulkošana” uzņem kolēģus no Silēzijas Universitātes

Programma “Rakstveida un mutvārdu tulkošana” uzņem kolēģus no Silēzijas Universitātes

  • 2022. gada 29. jūnijs
  • Ziņas

No 2022. gada 27. jūnija līdz 1. jūlijam programma “Rakstveida un mutvārdu tulkošana” uzņem kolēģus no Silēzijas Universitātes (Polija)

No 2022. gada 27. jūnija līdz 1. jūlijam programma “Rakstveida un mutvārdu tulkošana” uzņem kolēģus no Silēzijas Universitātes (Polija). Universitātes darbinieki un pasniedzēji, kuri atbrauca ERASMUS programmas ietvaros, ir ieinteresēti stiprināt starptautiskos kontaktus ar partnerorganizācijām akadēmiskās vadības jomā – pirmkārt apspriežot akadēmiskā personāla darba organizāciju tulkošanas un svešvalodu pasniegšanas jomā. Ewa Wilisowska, Iwona Boryszko, Lukasz Geborek (administratīvais personāls) un Anna Paszkowska (pasniedzēja) pārstāv pirmkārt filoloģijas fakultāti – struktūru, kuras sfēra daudzējādā ziņā ir tuva mūsu programmai. Kolēģi ir ieinteresēti arī iepazīties ar Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centra darbu (J. Rastorgujeva). Valodu apmācība tulkotājiem, tulkojumzinātnes stāvoklis un attīstības perspektīvas, pasniegšana pandēmijas nepārvaramas varas apstākļos un citi jautājumi – tā ir apaļā galda programma, kurš ir ieplānots 28. jūnijā.