Programmas old

Starptautiskās finanses

Programmas mērķis ir augstas kvalifikācijas konkurētspējīgu profesionāļu sagatavošana ekonomikas un finanšu jomā, kuriem zināšanas finanšu teorijā un tās izmantošanas iemaņas mūsdienīgu starptautisko prasību līmenī, kuri pārvalda lietišķo korporāciju finanšu metodoloģiju un instrumentālo analīzi, lai izstrādātu un realizētu kompāniju finanšu stratēģijas finanšu tirgu globalizācijas un pārejas uz inovatīvo ekonomiku apstākļos.

Kursa apraksts

Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā

  • Profesionālā maģistra studiju programmas

Maģistra grāds dod tiesības absolventam veikt pedagoģiskas un zinātniskas darbības, kā arī turpināt studijas doktorantūrā. Iegūtais grāds dod tiesības ieņemt augstus vadošos amatus tūrisma nozarē, viesnīcu biznesā, atpūtas un izklaides industrijā.

Kursa apraksts

Sociālais darbs

  • Profesionālā maģistra studiju programmas

Programma nodrošina maģistra grāda iegūšanu sociālā darba nozarē, profesionālās jaunrades attīstības iespējas, pētnieciskās un pedagoģiskās iemaņas sociālā darba izglītībā sabiedrības labā.

Kursa apraksts

Sociālais darbs

  • Profesionālā bakalaura studiju programmas

Sociālā darba speciālisti palīdz sakārtot un harmonizēt cilvēku un sociālās vides attiecības un rod problēmu risinājumus, kas palīdz uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus sociālos darbiniekus, kuri varēs izmantot iegūtās zināšanas un prasmi darbā valsts, pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, krīzes centros u.c.

Kursa apraksts

Sociālās palīdzības organizators

  • 1.līmeņa augstākās profesionālas izglītības studiju programmas

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus sociālās palīdzības organizatorus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi darbam valsts un pašvaldību institūcijās.

Kursa apraksts

Psiholoģija

  • Akadēmiskā bakalaura studiju programmas

Programmas apmācības specifika izpaužas eksperimentālās psiholoģijas, kognitīvās psiholoģijas, neiropsiholoģija, sociālās psiholoģijas, implicītās sociālās izziņas paradigmā. Studenti ne tikai iegūst teorētiskās zināšanas, bet arī apgūtās zināšanas spēj izmantot praktiskās nodarbībās, kuras tiek veiktas Neirokognitīvo un implicīto procesu izpētes laboratorijā.

Kursa apraksts