Programmas

Tiesību zinātne

  • Doktora programma

Programmas priekšrocības, Iegūstamās iemaņas un Karjeras iespējas Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus studiju un pētnieciskajam, kā arī darbam valsts iestādēs un citās struktūrās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa juridiskās zināšanas, starptautiskiem standartiem atbilstoša kompetence juridiskajā zinātnē un zinātņu doktora grāds. Programmas padziļināti studiju virzieni BSA doktorantūras studijās var specializēties sekojošās tiesību zinātnes...

Kursa apraksts

Rakstveida un mutvārdu tulkošana

  • Profesionālā bakalaura programma

Programmas priekšrocības Mūsu programma vienīgā Latvijā sniedz iespēju izvēlēties apmācības moduli: divvalodu tulkošanu (angļu valoda – dzimtā valoda) vai trīsvalodu tulkošanu (angļu valoda – dzimtā valoda – krievu valoda kā svešvaloda / latviešu valoda); apmāca tulkot gan rakstiski, gan mutiski, kas ļauj cilvēkam izvēlēties sev piemērotāko profesionālo aicinājumu; apmāca lietot...

Kursa apraksts

  • Profesionālā bakalaura programma

Programmas padziļināti studiju virzieni NEW Padziļinātaisstudiju virziens „Marketinga komunikācija un iventmenedžments” ietver: - iespaidu un emocionālo marketingu - virtuālo marketingu un vizuālo komunikāciju - PR un reklāmu - blogingu un storitelingu - travel žurnālistiku Padziļinātais studiju virziens „Kultūras projekti tūrismā” ietver: - pasākumu organizēšanu - kultūras projektēšanu un projektu dizainu - kultūras projektu virzīšanu - izstāžu darbību un koordinēšanu Programmas priekšrocības Studiju laikā...

Kursa apraksts

Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika

  • Doktora programma

Programmas priekšrocības Programma ir balstīta uz blakusparādībām “Reģionālā ekonomika” un “Makroekonomika”. Mācības sestdienās - iespēja apvienot mācības un darbu. Programmas padziļināti studiju virzieni Nozare – Ekonomika, Apakšnozare – Reģionālā ekonomika, Tirgzinība. Iegūstamās iemaņas Studējošiem ir iemaņas: sistematizēt un analizēt ekonomisko un sociālo problēmu veidošanos, attīstību un mijsakarības un izvērtēt tautsaimniecībā notiekošos procesus, identificēt valsts ekonomiskās un...

Kursa apraksts

Uzņēmējdarbība

  • Profesionālā bakalaura programma

Programmas priekšrocības Studiju programmas unikalitāte ir tās saturā, jo studiju programmas apgūšana ļauj absolventam iegūt netikai profesionālās kompetences uzņēmējdarbības vadībā, ņemot vērā Eiropas biznesa veikšanas īpatnības, bet arī citas kompetences, piem. sociālajā menedžmentā un sociālajā uzņēmējdarbībā. Iegūstamās iemaņas Studiju programmas absolventi spēj veikt uzņēmuma vadītāja profesionālās darbības uzdevumus un rast inovatīvus risinājumus,...

Kursa apraksts

Eiropas ekonomika un bizness

  • Profesionālā bakalaura programma

Programmas priekšrocības Studiju programmas unikalitāte ir tās saturā, jo tā ir Eiropas līmeņa ekonomista sagatavošanas programma, kas ļauj absolventam iegūt ne tikai profesionālās kompetences uzņēmējdarbības vadībā, ņemot vērā Eiropas biznesa veikšanas īpatnības, bet arī citas kompetences ekonomista profesijā, lai vadītu ekonomiskos procesus un resursus makro- un mikrolīmenī. Iegūstamās iemaņas Biznesā darbojas likums:...

Kursa apraksts