Promocijas Padome

Promocijas Padomes organizācija un darbs tiek regulēts, pamatojoties uz Latvijas Izglītības likumu, Zinātniskās darbības likumu un Nolikumu par promocijas darbu aizstāvēšanu ( Nr. 1001). Promocijas Padomes darbību apstiprina LR Ministru kabinets.

04.11.2015. LR Ministru kabinets veica izmaiņas Noteikumos par pilnvaru deleģēšanu augstskolām par doktora zonātniskā grāda iegūšanu – par virzienu „Ekonomika” un „Juridiskā zinātne” promocijas padomju atklāšanu Baltijas starptautiskajā akadēmijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 612 (.pdf)