Promocijas padomes locekļi

Promocijas padome

Ekonomikas nozare

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Darba vieta Zin. grāds
1. PP priekšsēdētāja:
Inna Stecenko
BSA, Latvija Dr.oec.
2. PP
priekšsēdētājas vietniece
Tatjana Muravska
LU, Latvija Dr.oec.
3. PP sekretāre
Tatjana Golubkova
BSA, Latvija Dr.oec.
Locekļi:
4. Žanna Caurkubule BSA,Latvija Dr.sc.ing.
5. Elita Jermolajeva DU, Latvija Dr.oec.

Promocijas padome

Juridiskā zinātne

Nr.
p.k.
Vārsds, uzvārds Darba vieta Akadem.amats
1. Vitolds Zahars BSA, Latvija Vad.pētn.
2. Sandra Kaija BSA, Latvija Vad.pētn.
3. Aleksandrs Baikovs BSA, Latvija Docents
4. Andrejs Vilks RSU, Latvija Profesors
5. Aivars Endziņs BAT, Latvija Profesors
6. Jānis Teivāns-Treinovskis DU, Latvija Asoc.profesors
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort