STARPTAUTISKĀS PROGRAMMAS Erasmus+ LEKCIJAS

STARPTAUTISKĀS PROGRAMMAS Erasmus+ LEKCIJAS

STARPTAUTISKĀS PROGRAMMAS Erasmus+ LEKCIJAS

11.decembrī Rīga, Lomonosova 1/4, kab.207 notiks Panevēžas Lietišķo zinātņu universitātes lektoru atklātas lekcijas
plkst.13.00-14.30 “ĢIMENES TIESĪBAS LIETUVAS CIVILKODEKSĀ”. Lektore JURGA MAUKNIENÈ
plkst.14.45-16.15 “DARBA TIESĪBAS. KOLEKTĪVAS NODARBINĀTĪBAS TIESISKAIS REGULĒJUMS. SOCIĀLĀS PARTNERĪBAS KONCEPCIJA; KOPLĪGUMS”. Lektore ERMINA ČIŽENÈ
Tiek aicināti programmas “Tiesību zinātne” studenti, pasniedzēji un visi ieinteresēti.