Studentu kredīti

KREDĪTA AR VALSTS GALVOJUMU NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA

1. Noslēgt līgumu ar BSA un iegūt studenta statusu.
2. Aizpildīt iesnieguma veidlapas grāmatvedībā Lomonosova ielā, 4  – 306.kab.
3. Pēc apstiprinājuma iegūšanas (zvanot pa tālr. 67100592) jādodas uz banku, kura tekošajā gadā izsniedz kredītus ar valsts galvojumu.
4. Studentam tiek dota iespēja 3 nedēļu laika bankā noformēt līgumu un iesniegt tā kopiju BSA grāmatvedībā 306.kab.

Jautājumu gadījumā griezties BSA grāmatvedībā 306.kab. vai pa tālr. 67100592.