Pētījumu jomas

Zinātniskā darbība Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (BSA)

Virziens -Tiesību zinātne

Nr. Pētījumu virziens Partneri Nozare  
1. Tiesību modernizācijas mūsdienu tendences BSA Civiltiesības As.prof. T.Jurkeviča, BSA

Doc. I.Cvetkova, BSA

2. Kriminālprocesa attīstība un tā diferenciācija Latvijā BSA Krimināltiesības Аs.prof. M.Sumbarova, BSA
3. Eiropas Savienības tiesību attīstības tendences un to ietekmēšana uz Latvijas tiesisko regulējumu BSA Eiropas Savienības tiesības Doc. A.Gabrielyan, BSA

Vieslektore Mg.iur. J.Muraru-Kļučica

4. Multikulturālās sabiedrības juridiskā kultūra BSA Sociālās tiesības As.prof. V.Volkovs, BSA

Doc.I.Cvetkova, BSA

5. Tautas nobalsošana un vēlētāju likumdošanas iniciatīva BSA Konstitucionālās tiesības Vad.pētn. I.Ņikuļceva, BSA

 

Zinātniskā virziena nosaukums Organizācijas-partneri Virzienu vadītāji no BSA
Virziens-Ekonomika un finanses
Baltijas jūras valstu ekonomikas politikas pārveidošana BSA,

Sedlces Dabaszinātņu un humanitāro zinātņu universitāte

As.prof. S.Buka,

Prof. I.Stecenko

Ekonomika, finanses, grāmatvedība un vadība: mūsdienu attīstības tendenču un perspektīvu analīze BSA,

Harkovas banku lietu institūts (Ukraina),

Siktivkaras Valsts Universitāte (Krievija)

Prof. L.Verovska,

Prof. Ž.Caurkubule

 

Virziens-Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldīšana
Pētījumi par informācijas biznesa tehnoloģiju problēmu ieviešanu mazos un vidējos uzņēmumos BSA, Sanktpēterburgas Valsts Ekonomikas Universitāte

(Krievija), Baltkrievijas Valsts Ekonomikas Universitāte

(Baltkrievija), uzņēmums BAGUA

As. prof. V.Žilinskis

 

Virziens – viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizēšana
Starpkultūru komunikāciju un kultūra tūrisma jomas

mantojuma attīstībā

BSA,

Harkovas Nacionālā universitāte (Ukraina),

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka

Doc. M. Gunare,

Doc. N. Pazuhina,

Tūrisms kā faktors mazo pilsētu attīstībā BSA,

Pašvaldību Tūrisma Informācijas Centri,

Krievijas Federācijas valdības Finanšu universitāte (Krievija)

Doc. M. Gunare,

Doc. J. Voznuka,

Lektore A. Rogale-Homika

Virziens – Informācijas un komunikācijas zinātnes
Sabiedrisko attiecību un integrēto mārketinga komunikāciju izmantošanas problēmas un perspektīvas mārketinga sistēmas teritorijās BSA,

Sanktpēterburgas Valsts Universitāte (Krievija)

Vad. pētnieks V. Kačans

 

Lietišķās komunikācijas kultūra BSA,

Sanktpēterburgas Valsts Universitāte (Krievija)

Vad. pētnieks V. Kačans

 

Virziens – Māksla
Dizaina izglītības tendences un tehnoloģijas Boloņas procesa kontekstā BSA,

Kauņas koledža (Lietuva),

Euro Akadēmija (Igaunija),

Šauļim Valsts Universitāte (Lietuva),

Valsts Mākslas akadēmija (Baltkrievija)

Prof. M. Kopeikins,
Virziens – Psiholoģija
Netiešās attieksmes eksperimentālie pētījumi BSA,

Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģijas universitāte,

doktorantūras programma “Psiholoģija” (Daugavpils Universitāte)

Prof. I. Plotka,

As.prof. N. Blumenau

Virziens – Tulkošana
Citu valodu izglītība, tulkošana un starpkultūru komunikācija BSA,

Pečas Universitāte (Ungārija),

Žešovas Universitāte (Polija)

Prof. E. Arhangeļska
Virziens – Eiropas Studijas
Etniskā daudzveidība Eiropas Savienībā BSA,

Tehnoloģiju Tallinas

Universitāte (Igaunija),

Ekonomikas augstskola (Krievija),

Sanktpēterburgas Valsts Universitāte (Krievija)

Doc. V.Volkovs
Virziens – Sociālais darbs
Sociālais darbs Latvijā un pasaulē BSA,

NVO “Sociālo darbinieku biedrība”

Doc. A. Mite,

doc. L. Āboltiņa,

prof. I.Čamane