Nodarbību saraksts

Cienījāmie studenti!
Lai mēs varētu uzlabot studiju procesa kvalitāti, lūdzam aizpildīt studentu aptaujas anketu. BSA vadība izvērtēs Jūsu komentārus un priekšlikumus.

Ar cieņu,
BSA rektorāts

Lai sāktu aptauju, spiediet šeit…

Saskaņā ar 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu izsludināts ārkārtējais stāvoklis.

Laika posmā no 13.03.2020. līdz 9.06.2020.

  • BSA tiek pārtraukta mācību procesa norise klatienē;
  • Studiju procesu organizē attālināti izmantojot e-studiju vidi;
  • Pamatojoties MK 2020.gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Baltijas Starptautiskā akadēmija pagarina 2019./2020. akadēmisko gadu līdz 2020.gada 12. jūlijam;
  • Atļaut aizstāvēt prakses atskaites, referāti, kursa darbi un kursa projekti līdz 2020.gada 20. septembrim;
  • Kvalifikācijas darbu, bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšana notiks saskaņā ar apstiprināto grafiku ņemot vērā konkrētā studiju programmas specifiku;
  • Attalināti sniegs konsutācijas, izziņu noformēšanu pēc pieprasījuma un to izsniegšanu;
  • Šajā laikposmā netiks organizētas konferences, publiskie pasākumi ar līdzdalību virs 25 cilvēkiem;
  • BSA studējošajiem nodrošināta piekļuve bibliotēkai, grāmatu kioskam darba dienās darba laikā no 9.30 līdz 18.00.
  • BSA mājaslapā tiks nodrošināta informācijas publicēšana par drošības pasākumiem un savlaicīga informācija par studiju procesa norisi.

Administrācija

Studiju virziens “Ekonomika”
Bakalaura studiju programma „Finanšu vadība”
Bakalaura studiju programma „Eiropas ekonomika un bizness”
Maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses”
Doktora studiju programma “Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika”
Studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātnes”
Bakalaura studiju programma „Sabiedriskās attiecības”
Studiju virziens “Māksla”
1.līmeņa studiju programma „Vides dizains”
Bakalaura studiju programma „Datordizains“
Maģistra studiju programma „Dizains”
Studiju virziens “Psiholoģija”
Bakalaura studiju programma „Psiholoģija”
Maģistra studiju programma „Psiholoģija”
Studiju virziens “Sociāla labklājība”
1.līmeņa studiju programma „Sociālās palīdzības organizators”
Bakalaura studiju programma „Sociālais darbs“
Maģistra studiju programma „Sociālais darbs“
Studiju virziens “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”
Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Eiropas studijas”
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Eiropas studijas”
Studiju virziens “Tiesību zinātne”
1.līmeņa studiju programma „Tiesību zinātne”
Profesionāla studiju programma „Tiesību zinātne”
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”
Maģistra studiju programma „Krimināltiesības”
Maģistra studiju programma „Privāttiesības”
Doktora studiju programma “Juridiskā zinātne”
Studiju virziens “Tulkošana”
Bakalaura studiju programma „Rakstveida un mutvārdu tulkošana”
Studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
1.līmeņa studiju programma „Mazā un vidējā biznesa vadība”
Profesionāla studiju programma „Uzņēmējdarbība”
Bakalaura studiju programma „Kultūras vadība”
Maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana”
Maģistra studiju programma „Cilvēku resursu vadīšana”
Studiju virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, Tūrisma un atpūtas organizācija”
Bakalaura studiju programma „Tūrisma un viesmīlības vadība”
Maģistra studiju programma „Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā”

Konsultācijas

TV-tiltu, semināru un pasniedzēju izbraukumu grafiks 2019./2020.studiju gada 2.pusgadam