Studiju maksa BSA filiālēs

Studiju maksa BSA filiālēs, 2022./2023.studiju gadā

(Eiro, par 1 semestri)

1.līmeņa profesionālas augstākās izglītības, studiju programmas 
Programma Filiāle LR un ES pilsoņiem un nepilsoņiem
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Tiesību zinātne” Daugavpils 625
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Sociālās palīdzības organizators” Daugavpils

 

625

 

2.līmeņa profesionālas augstākās izglītības, akadēmiskā un profesionālā bakalaura studiju programmas
2.līmeņa akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura programma “Psiholoģija” Daugavpils

Liepāja

625

625

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura programma “Sociālais darbs” Daugavpils 625
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Uzņēmējdarbība” Daugavpils

Liepāja

625
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura programma “Finanšu vadība” Daugavpils 625
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura programma “Datordizains” Daugavpils 625
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura programma “Tūrisma un viesmīlības vadība” Daugavpils 625
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne” Daugavpils

Liepāja

625
Maģistra studiju programmas

(iekavās – maksa BSA absolventiem)

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Tiesību zinātne” Daugavpils 775

(abs. – 620)

Profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” Daugavpils

Liepāja

775

(abs. – 620)

Profesionālā maģistra studiju programma “Starptautiskās finanses un ekonomika” Daugavpils 775

(abs. – 620)

Profesionālā maģistra studiju programma “Sociālais darbs” Daugavpils 775

(abs. – 620)