Studiju maksa BSA filiālēs

Studiju maksa BSA filiālēs

(eiro, par 1 semestri)

1.līmeņa profesionālas augstākās izglītības, studiju programmas 
Programma Filiāle LR un ES pilsoņiem un nepilsoņiem
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Tiesību zinātne” Daugavpils 500
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Sociālās palīdzības organizators” Daugavpils

 

500

 

2.līmeņa profesionālas augstākās izglītības, akadēmiskā un profesionālā bakalaura studiju programmas
2.līmeņa akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura programma “Psiholoģija” Daugavpils

Liepāja

500

500

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura programma “Sociālais darbs” Daugavpils 500
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Uzņēmējdarbība” Daugavpils

Liepāja

 

500

500

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura programma “Finanšu vadība” Daugavpils 500
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura programma “Datordizains” Daugavpils 500
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura programma “Tūrisma un viesmīlības vadība” Daugavpils 500
Maģistra studiju programmas

(iekavās – maksa BSA absolventiem)

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Tiesību zinātne” Daugavpils 650

(520)

Profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” Daugavpils

Liepāja

650

(520)

650

(520)

Profesionālā maģistra studiju programma “Starptautiskās finanses” Daugavpils 650

(520)

Profesionālā maģistra studiju programma “Sociālais darbs” Daugavpils  

650

(520)