Studiju maksa pilsoņiem no NVS, Gruzijas un Ukrainas

ZIEMAS UZŅEMŠANA, 2022./2023.m.g.

Studiju maksa pilsoņiem no NVS,  Gruzijas un Ukrainas

Studiju maksa un uzņemšanas maksa tiek apstiprināta visai 2021./2022.mācību gada ziemas uzņemšanai.

Ārvalstu pretendenti  maksā mācību maksu, ja viņi atbilst Latvijas likumdošanas un BSA Uzņemšanas noteikumu prasībām.

Studiju maksa var mainīties atkarībā no studiju ilguma Akadēmijā un/vai no piešķirtajām atlaidēm.

Studiju maksa jāmaksā vienā (gada) maksājumā!

Ārvalstu studenti, kuri Akadēmijā tika uzņemti pirms uzņemšanas 2021./2022. gada, un nepārtrauca studijas, apmaksā mācību maksu pēc studiju līguma likmēm .

Ja studijas tika pārtrauktas uz vienu vai vairākiem semestriem, ārvalstu reflektanti maksā mācību maksu pēc likmēm, kas apstiprinātas uzņemšanai ziemā 2021/2022.m.g.

Pretendenti, kuri iestājas vecākos kursos, maksā studiju maksu pēc likmēm, kas apstiprinātas ziemas uzņemšanai 2022/2023.

Neatmaksājama reģistrācijas maksa par dokumentu reģistrāciju un ieceļošanas dokumentu noformēšanu – 150 EUR.

Sagatavošanas programmas (augstākās profesionālās izglītības 1.līmenis, pabeigtās pilnās vidējās izglītības pamatā)   
Studiju programma Studiju ilgums Studiju forma Studiju maksa Kredīt-punkti Sertifikācija Studiju valoda
Starptautiskā angļu valodas sagatavošanas programma 3 mēn. Pilna laika 300 EUR 10 KP(15 ECTS) BSA sertifikācija un/vai starptautiskais valodas sertifikāts no partneru organizācijas par papildus maksu Angļu
6 mēn. 600 EUR 20 KP (30 ECTS)
Paplašināta starptautiskā sagatavošanas programma (ieskaitot kultūru, Latvijas vēsturi un tradīcijas, politisko sistēmu un ES vēsturi) 6 mēn. Pilna laika 850 EUR 20 KP (30 ECTS) BSA sertifikācija un/vai starptautiskais valodas sertifikāts no partneru organizācijas par papildus maksu Angļu

 

Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura programmas
Studiju programma Studiju ilgums Studiju forma Studiju maksa (EUR) par gadu Kredītpunkti Grāds un/vai kvalifikācija Studiju valoda
Eiropas studijas 3 gadi Pilna laika 2200 EUR 120 KP (180 ECTS) Grāds: sociālo zinātņu bakalaurs politoloģijā Angļu
Tūrisma un viesmīlības vadība [programma 2+2 gadi*] 4 gadi Pilna laika 160 KP (240 ECTS) Grāds: profesionālais bakalaurs tūrismā un viesmīlības  uzņēmējdarbība
Kvalifikācija: tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbībā
Angļu
Finanšu vadība 4 gadi Pilna laika 160 KP (240 ECTS) Grāds: profesionālais bakalaurs finanšu vadībā
Kvalifikācija: finansists
Angļu
Psiholoģija**  3 gadi Pilna laika 120 KP (180 ECTS) Grāds: sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā Angļu
Письменный и устный перевод 4 gadi Pilna laika 160 KP (240 ECTS) Grāds: profesionālais bakalaurs rakstveida un mutvārdu tulkošanā
Kvalifikācija: tulks – tulkotājs
Multilingvāli
(Angļu– Krievu/Latviešu– Vācu/Franču/ Spāņu)
Uzņēmējdarbības vadība 4 gadi Pilna laika 160 KP (240 ECTS) Kvalifikācija: uzņēmējdarbības vadītājs Angļu

 

Profesionālās un akadēmiskās maģistrantūras programmas
Studiju programma Studiju ilgums Studiju forma Studiju maksa (EUR)

par gadu

Kredīt-punkti Grāds un/vai kvalifikācija Studiju valoda
Uzņēmējdarbības darbības vadība un administrēšana 1,5 gadi Pilna laika – profilā augstākās izglītības pamatā 2300 EUR

Atlaide 230 EUR apmērā  par studiju gadu BSA bakalaura programmu absolventiem!

60-80 KP (90-120 ECTS) Grāds: profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā  un administrēšanā Angļu
2 gadi Pilna laika – citas augstākās izglītības un 3 gadu profesionālā darba stāža pamatā
Psiholoģija  2 gadi Pilna laika 80 KP (120 ECTS) Grāds: profesionālais maģistrs psiholoģijā
Kvalifikācija: psihologs
Angļu
Komunikāciju vadība izklaides un atpūtas industrijā 1,5 – 2 gadi Pilna laika 60 KP (90 ECTS) Grāds: profesionālais maģistrs atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadībā
Kvalifikācija: uzņēmuma vadītājs atpūtas un izklaides jomā
Angļu
2 – 2,5 gadi Nepilna laika – profilā augstākās izglītības pamatā vai citas augstākās izglītības un 3 gadu profesionālā darba stāža pamatā 60-80 KP (90-120 ECTS)
Starptautiskās finanses un ekonomika   1,5 gadi Pilna laika 60-80 KP (90-120 ECTS) Grāds: profesionālais maģistrs starptautiskajās finansēs
Kvalifikācija: finanšu analitiķis
Angļu
2 gadi Pilna laika – citas augstākās izglītības un profesionālā darba stāža jo sociālajā jomā pamatā
Eiropas studijas 2 gadi Pilna laika 80 KP (120 ECTS) Grāds: sociālo zinātņu maģistrs politoloģijā Angļu

 

PhD programmas
Studiju programmas Studiju ilgums Studiju forma Studiju maksa (EUR) par gadu Kredīt-punkti Grāds un/vai kvalifikācija Studiju valoda
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika 3 gadi Pilna laika 2500 EUR
Atlaide 250 EUR apmērā  par studiju gadu BSA maģistra programmu absolventiem!
120 KP (180 ECTS) Grāds: PhD ekonomikā (Dr.oec.) Angļu
4 gadi Nepilna laika
Juridiskā zinātne 3 gadi Pilna laika 120 KP (180 ECTS) Grāds: PhD jurisprudencē (Dr.iur.) Bilingvāli
(angļu + latviešu)
4 gadi Nepilna laika

** Šīs studiju programmas no 2020. gada 1. septembra saskaņā ar Latvijas likumdošanu un nacionālo akreditāciju kļūst par akadēmiskām ar studiju ilgumu 3 gadi. Pabeidzot šīs programmas, tiks piešķirts akadēmiskais grāds.

Lai iestātos Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, jums jāmaksā  pilna norādītā studiju maksa par attiecīgo studiju periodu!

Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Juridiskā adrese: Lomonosova iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003
Reģ.№: 40003101808
Banka: А/О “Swedbank”
SWIFT/BIC: HABALV22
Rēķins (IBAN): LV68HABA0551003662871
Maksājuma mērķis: Studiju maksa/reģistrācijas maksa par: Vārds, Uzvārds, pers.kods vai ID

Uzmanību!

  • Par attiecīgo studiju periodu summa jāsamaksā pareizi un nekavējoties, maksājums pa daļām nav iespējams.
  • Veicot maksājumu, maksājuma mērķī jānorāda vārds, uzvārds, personas kods vai personas kods, studiju programma un attiecīgā perioda semestris.
  • Maksājiet tikai studiju līgumā norādītajā laika posmā.
  • Mēs iesakām jums samaksāt pēc iespējas ātrāk pēc uzņemšanas sākuma, lai nodrošinātu termiņuzturēšanās atļaujas savlaicīgu saņemšanu un studiju sākšanu.
  • Par visām bankas maksām, ieskaitot valūtas kursu svārstības, atbild students.

Lūdzu, pēc maksājumu pārskaitīšanas nosūtiet akadēmijai kvīti, norādot studenta vārdu maksājumā pa e-pastu: [email protected] vai [email protected].

Mēs nepieņemam norēķinus skaidrā naudā!