Studiju maksa pilsoņiem no NVS, Gruzijas un Ukrainas

ZIEMAS UZŅEMŠANA 2021./2022.m.g.

Studiju maksa pilsoņiem no NVS,  Gruzijas un Ukrainas

Studiju maksa un uzņemšanas maksa tiek apstiprināta visai 2021./2022.mācību gada ziemas uzņemšanai.

Ārvalstu pretendenti  maksā mācību maksu, ja viņi atbilst Latvijas likumdošanas un BSA Uzņemšanas noteikumu prasībām.

Studiju maksa var mainīties atkarībā no studiju ilguma Akadēmijā un/vai no piešķirtajām atlaidēm.

Studiju maksa jāmaksā vienā (gada) maksājumā!

Ārvalstu studenti, kuri Akadēmijā tika uzņemti pirms uzņemšanas 2021./2022. gada, un nepārtrauca studijas, apmaksā mācību maksu pēc studiju līguma likmēm .

Ja studijas tika pārtrauktas uz vienu vai vairākiem semestriem, ārvalstu reflektanti maksā mācību maksu pēc likmēm, kas apstiprinātas uzņemšanai ziemā 2021/2022.m.g.

Pretendenti, kuri iestājas vecākos kursos, maksā studiju maksu pēc likmēm, kas apstiprinātas ziemas uzņemšanai 2021/2022.

Neatmaksājama reģistrācijas maksa par dokumentu reģistrāciju un ieceļošanas dokumentu noformēšanu – 150 EUR.

Sagatavošanas programmas (augstākās profesionālās izglītības 1.līmenis, pabeigtās pilnās vidējās izglītības pamatā)   
Studiju programma Studiju ilgums Studiju forma Studiju maksa Kredīt-punkti Sertifikācija Studiju valoda
Starptautiskā angļu valodas sagatavošanas programma 3 mēn. Pilna laika 300 EUR 10 KP(15 ECTS) BSA sertifikācija un/vai starptautiskais valodas sertifikāts no partneru organizācijas par papildus maksu Angļu
6 mēn. 600 EUR 20 KP (30 ECTS)
Paplašināta starptautiskā sagatavošanas programma (ieskaitot kultūru, Latvijas vēsturi un tradīcijas, politisko sistēmu un ES vēsturi) 6 mēn. Pilna laika 850 EUR 20 KP (30 ECTS) BSA sertifikācija un/vai starptautiskais valodas sertifikāts no partneru organizācijas par papildus maksu Angļu

 

Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura programmas
Studiju programma Studiju ilgums Studiju forma Studiju maksa (EUR) par gadu Kredīt-punkti Grāds un/vai kvalifikācija Studiju valoda
Eiropas studijas 3 gadi Pilna laika 1700 EUR 120 KP (180 ECTS) Grāds: sociālo zinātņu bakalaurs politoloģijā Angļu
Tūrisma un viesmīlības vadība [programma 2+2 gadi*] 4 gadi Pilna laika 160 KP (240 ECTS) Grāds: profesionālais bakalaurs tūrismā un viesmīlības  uzņēmējdarbība
Kvalifikācija: tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbībā
Angļu
Finanšu vadība *** [programma 2+2 gadi*] 4 gadi Pilna laika 160 KP (240 ECTS) Grāds: profesionālais bakalaurs finanšu vadībā
Kvalifikācija: finansists
Angļu
Psiholoģija**,*** 3 gadi Pilna laika 160 KP (240 ECTS) Grāds: sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā Angļu
Письменный и устный перевод 4 gadi Pilna laika 160 KP (240 ECTS) Grāds: profesionālais bakalaurs rakstveida un mutvārdu tulkošanā
Kvalifikācija: tulks – tulkotājs
Multilingvāli
(Angļu– Krievu/Latviešu– Vācu/Franču/ Spāņu)
Business Administration 4 gadi Pilna laika 160 KP (240 ECTS) Kvalifikācija: uzņēmējdarbības vadītājs Angļu

 

Profesionālās un akadēmiskās maģistrantūras programmas
Studiju programma Studiju ilgums Studiju forma Studiju maksa (EUR)

par gadu

Kredīt-punkti Grāds un/vai kvalifikācija Studiju valoda
Uzņēmējdarbības darbības vadība un administrēšana 1,5 gadi Pilna laika – profilā augstākās izglītības pamatā 1800 EUR

Atlaide 180 EUR apmērā  par studiju gadu BSA bakalaura programmu absolventiem!

60-80 KP (90-120 ECTS) Grāds: profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā  un administrēšanā Angļu
2 gadi Pilna laika – citas augstākās izglītības un 3 gadu profesionālā darba stāža pamatā
Psiholoģija**,*** 2 gadi Pilna laika 80 KP (120 ECTS) Grāds: profesionālais maģistrs psiholoģijā
Kvalifikācija: psihologs
Angļu
Komunikāciju vadība izklaides un atpūtas industrijā 1,5 – 2 gadi Pilna laika 60 KP (90 ECTS) Grāds: profesionālais maģistrs atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadībā
Kvalifikācija: uzņēmuma vadītājs atpūtas un izklaides jomā
Angļu
2 – 2,5 gadi Nepilna laika – profilā augstākās izglītības pamatā vai citas augstākās izglītības un 3 gadu profesionālā darba stāža pamatā 60-80 KP (90-120 ECTS)
Starptautiskās finanses *** 1,5 gadi Pilna laika 60-80 KP (90-120 ECTS) Grāds: profesionālais maģistrs starptautiskajās finansēs
Kvalifikācija: finanšu analitiķis
Angļu
2 gadi Pilna laika – citas augstākās izglītības un profesionālā darba stāža so sociālajā jomā pamatā  
Eiropas studijas 2 gadi Pilna laika 80 KP (120 ECTS) Grāds: sociālo zinātņu maģistrs politoloģijā Angļu

 

PhD programmas
Studiju programmas Studiju ilgums Studiju forma Studiju maksa (EUR) par gadu Kredīt-punkti Grāds un/vai kvalifikācija Studiju valoda
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika 3 gadi Pilna laika 2500 EUR
Atlaide 250 EUR apmērā  par studiju gadu BSA maģistra programmu absolventiem!
120 KP (180 ECTS) Grāds: PhD ekonomikā (Dr.oec.) Angļu
4 gadi Nepilna laika
Juridiskā zinātne 3 gadi Pilna laika 120 KP (180 ECTS) Grāds: PhD jurisprudencē (Dr.iur.) Bilingvāli
(angļu + latviešu)
4 gadi Nepilna laika

* Programmas 2 + 2 gadi piedāvā iespēju iegūt divus diplomus: 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības diplomu (koledžas diplomu) un bakalaura grādu pēc papildu 2,5 gadu studijām tajā pašā studiju jomā.

** Šīs studiju programmas no 2020. gada 1. septembra saskaņā ar Latvijas likumdošanu un nacionālo akreditāciju kļūst par akadēmiskām ar studiju ilgumu 3 gadi. Pabeidzot šīs programmas, tiks piešķirts akadēmiskais grāds.

*** Studentu uzņemšana šo programmu un studiju jomu angļu plūsmās būs atvērta pēc tam, kad šīs programmas būs nokārtojušas valsts akreditāciju.

Lai iestātos Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, jums jāmaksā  pilna norādītā studiju maksa par attiecīgo studiju periodu!

Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Juridiskā adrese: Lomonosova iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003
Reģ.№: 40003101808
Banka: А/О “Swedbank”
SWIFT/BIC: HABALV22
Rēķins (IBAN): LV68HABA0551003662871
Maksājuma mērķis: Studiju maksa/reģistrācijas maksa par: Vārds, Uzvārds, pers.kods vai ID

Uzmanību!

  • Par attiecīgo studiju periodu summa jāsamaksā pareizi un nekavējoties, maksājums pa daļām nav iespējams.
  • Veicot maksājumu, maksājuma mērķī jānorāda vārds, uzvārds, personas kods vai personas kods, studiju programma un attiecīgā perioda semestris.
  • Maksājiet tikai studijulīgumā norādītajā laika posmā.
  • Mēs iesakām jums samaksāt pēc iespējas ātrāk pēc uzņemšanas sākuma, lai nodrošinātu termiņuzturēšanās atļaujas savlaicīgu saņemšanu un studiju sākšanu.
  • Par visām bankas maksām, ieskaitot valūtas kursu svārstības, atbild students.

Lūdzu, pēc maksājumu pārskaitīšanas nosūtiet akadēmijai kvīti, norādot studenta vārdu maksājumā pa e-pastu: [email protected] vai [email protected].

Mēs nepieņemam norēķinus skaidrā naudā!