Studiju maksa Rīgā (LR pilsoņiem)

Reģistrācijas maksa – 25 eiro.

Studiju maksu var veikt:

  • pa mēnešiem – studiju maksu par semestri sadalot 5 vienādās daļās;
  • par pilnu mācību gadu (par diviem semestriem) 10%

Studiju maksa par vienu studiju semestri (Eiro)

KOLEDŽA
Augstākās profesionālās izglītības 1.līmenis

Studiju ilgums – 2 – 2,5 gadi (Pilna laika/Nepilna laika)

Programma
Pilna laika (eiro/semestrī) Nepilna laika (eiro/semestrī) Neklātienes Valoda Realizācijas vietas
Tiesību zinātnes 1025 875 LV, ENG Rīga, Daugavpils

(pēc filiāļu tarifiem)

Sociālās palīdzības organizators 875 775 LV Rīga, Daugavpils

(pēc filiāļu tarifiem)

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 

Studiju ilgums – 4 – 4,5 gadi (Pilna laika/Nepilna laika)

Programma Pilna laika (eiro/semestrī) Nepilna laika (eiro/semestrī) Valoda Realizācijas vietas
Datordizains 1025 875 LV  Rīga, Daugavpils

(pēc filiāļu tarifiem)

Rakstveida un mutvārdu tulkošana 1025 -/- Multilingvāli (LV, ENG, RU) Rīga
Sociālais darbs 875 775 LV Rīga, Daugavpils

(pēc filiāļu tarifiem)

Finanšu vadība 1025 875 LV, ENG Rīga, Daugavpils

(pēc filiāļu tarifiem)

Eiropas ekonomika un bizness 1025 875 LV, ENG Rīga
Tūrisma un viesmīlības vadība 1025 875 LV, ENG Rīga, Daugavpils

(pēc filiāļu tarifiem)

Uzņēmējdarbības vadība 1025 875 LV, ENG Rīga, Daugavpils, Liepāja

(pēc filiāļu tarifiem)

AKADĒMISKAIS BAKALAURIĀTS

Studiju ilgums – 3 – 3,5 gadi (Pilna laika/Nepilna laika)

Programma Pilna laika (eiro/semestrī) Nepilna laika (eiro/semestrī) Valoda Realizācijas vietas
Eiropas studijas (European Studies) 1025 875 ENG Rīga
Psiholoģija 1025 875  LV, ENG Rīga, Liepāja, Daugavpils

(pēc filiāļu tarifiem)

Tiesību zinātnes 1025 875 LV Rīga, Liepāja, Daugavpils

(pēc filiāļu tarifiem)

 

AKADĒMISKĀ MAĢISTRANTŪRA

Studiju ilgums – 2 gadi (Pilna laika)

Programma Visiem reflektantiem (eiro/semestrī) BSA absolventiem (eiro/semestrī) Valoda Realizācijas vieta
Eiropas studijas (European Studies)  1075 860 ENG Rīga
Tiesību zinātne 1075 860 LV Rīga
Starptautiskās finanses un ekonomika 1075 860 LV, ENG Rīga, Daugavpils

(pēc filiāļu tarifiem)

 

PROFESIONĀLĀ MAĢISRANTŪRA

Studiju ilgums – 1,5 – 2 gadi (Pilna laika)

Programma
Visiem reflektantiem  (eiro/semestrī) BSA absolventiem (eiro/semestrī) Valoda Realizācijas vieta
Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā 1075 860 LV, ENG Rīga
Dizains 1075 860 LV, ENG Rīgа
Psiholoģija 1075 860 LV, ENG Rīga
Sociālais darbs 875 700 LV Rīga, Daugavpils
(pēc filiāļu tarifiem)
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana 1075 860 LV, ENG Rīga, Daugavpils

(pēc filiāļu tarifiem)

Tiesību zinātne 1075 860 LV Rīga

 

DOKTORANTŪRA

Studiju ilgums – 3 gadi (Pilna laika)

Programma Visiem (eiro/semestrī) BSA absolventiem (eiro/semestrī) Valoda Realizācijas vieta
Regionālā ekonomika un ekonomiskā politika

27.10.2015. LR Ministru kabinets apstiprināja doktora darbu aizstāvēšanas BSA PROMOCIJAS PADOMI

1250 1000 LV, ENG Rīga
Juridiskā zinātne

27.10.2015. LR Ministru kabinets apstiprināja doktora darbu aizstāvēšanas BSA PROMOCIJAS PADOMI

1250 1000 LV, ENG Rīga

 

BSA rekvizīti:

SIA “Baltijas Starptautiskā Akadēmija”
PVN Nr. LV 40003101808
A/S “Swedbank” IBAN:
LV68HABA0551003662871
SWIFT : HABALV22

Maksājuma mērķī jānorāda: STUDĒJOŠĀ VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MAKSĀJUMA MĒRĶIS.

Piemērs: Jānis Bērziņš, p.k.123456-12345,

25 eiro – dokumentu noformēšana, 1025 eiro – studiju maksa.