Uzņemšanas kārtība

BSA uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība 2022./2023.m.g. (.pdf)
BSA uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība 2023./2024.m.g. (.pdf)

  1. Savākt nepieciešamos dokumentus uzņemšanai.
  2. Jūs varat uzreiz veikt maksājumu par dokumentu iesniegšanu (tikai pārskaitīšanā):
  • Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji – 25 €,
  • Ārzemju reflektantiem no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis (AIC izziņu ieskaitot) – 150 € (ja reflektantam ir AIC izziņa – 100 €)
  • Ārzemju reflektantiem no valstīm, kuru pilsoņiem veic papildus pārbaudi (AIC izziņu ieskaitot) – 250 € (ja reflektantam ir AIC izziņa – 200 €)

Konts, lai pārskaitītu maksājumu par dokumentu iesniegšanu:

SIA “Baltijas Starptautiskā Akadēmija”
PVN Nr. LV 40003101808
A/S “Swedbank”
IBAN: LV68HABA0551003662871
SWIFT: HABALV22

      3. Iesniegt dokumentus Uzņemšanas komisijā (Lomonosova, 4, .214), aizpildīt iesniegumu.

      4. Iestājoties programmā “Datordizains, digitālā vizualizācija” un “Rakstveida un mutvārdu tulkošana” jākārto iestājpārbaudījumi.

     5. Apmaksāt pirmo studijas posmu.

     6. Pēc maksājuma veikšanas iesniegt maksājuma uzdevuma kopiju Uzņemšanas komisijai. Līgumu var noslēgt tikai pēc apmaksas!

Iespējamie apmaksas varianti:

    • apmaksa par vienu mēnesi (vai par vairākiem mēnešiem);
    • apmaksa par mācību gadu (10 mēneši) – 10% atlaide.

Pēc uzņemšanas Jūs varat nekavējoties noformēt studenta apliecību – ISIC (International Student Identity Card). Šī karte sniedz Jums dažādas privilēģijas visā pasaulē. Detalizēta informācija par ISIC: https://www.isic.lv/lv
Informācijā par Swedbank ISIC karti: swedbank.lv/jauniesiem

Piezīme: Ja Jūs noformējat apvienoto ISIC karti kopā ar Swedbank maksājumu karti – nav jāmaksā par kartes noformēšanu.

study